1. Anasayfa
 2. Tarih

Yahudilik ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar

Yahudilik ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar

Yahudilik ve Hristiyanlık arasındaki farkın cevabı kısa olsa da, aslında oldukça karmaşıktır. Muhtemelen bu iki inanç arasındaki farklılıkları tanımlayan en iyi açıklamalı çalışma, Haham Milton Steinberg’in Temel Yahudilik çalışmasıdır.

Yahudiler arasında Hz. İsa, kutsal bir varlık olarak görülmez. Bu nedenle, Hz. İsa’nın yaşamıyla bağlantılı tüm tatiller Yahudi yaşamının ve uygulamalarının bir parçası değildir (Noel, Paskalya, Perhiz, Advent, Palm Sunday, vb.). Yahudiler ise peygamber olarak Hz. Musa’ya inanırlar.

hristiyanlık ve yahudilik

Yahudilik Nedir?

Yahudilik, günümüzde geçerliliğini koruyan ancak aslını kaybetmiş ilahi dinlerden birisidir. Hristiyan ve Müslümanlara göre sayısı daha az olan bir inanıştır. Dünya üzerinde yaklaşık 15-20 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır.

Yahudilerin en önemli özelliklerinin başında Tanrı ile kendileri arasında “ahde” geniş yer ayırmalarıdır. İsrail oğullarının ahde uymamaları sonucunda başlarına felaketler geldiğine inanırlar. Bu durum hem Kur’an-ı Kerîm’de hem de Tevrat’ta yer almaktadır.

yahudilik

Yahudilik meşhur Babil sürgünü sonucunda milli bir din olarak kabul edilmiştir. Yahudiler Tanrı’nın Hz. İbrahim soyundan gelenleri ayrı tuttuğuna, seçilmiş olduklarına ve diğer milletlerden ayrıcalıklı olduklarına inanırlar.

Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’tır. İnandıkları peygamber ise Hz. Musa’dır. Kutsal kabul ettikleri mabet ise Kudüs’tür. Yahudiliğin sembolü, “altı köşeli yıldız” (Hz. Davud’un yıldızı) “yedi kollu şamdandır”.

Hristiyanlık Nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse; Hristiyanlık dünyanın en kalabalık tek tanrılı dinlerinden birisidir. 2,3 milyar insan bu dine mensuptur. Hristiyanlar Hz İsa’ya inanır ve onun öğretilerini takip ederler. Hz. İsa’nın, Tanrı’nın oğlu olduğuna inanılır.

hristiyanlık

Hristiyanlara göre Hz İsa, Tanrı’nın oğlu olarak tanrısaldır, ancak aynı zamanda 2.000 yıldan fazla bir süre önce yeryüzünde aramızda yaşayan bir insandır. Hz. İsa’nın takipçileri, inanışları gereği bugün tüm dünyadaki Yahudi halkını ve Hristiyan Kilisesi’ni içeren Tanrı halkının bir parçasıdır.

Bazen insanlar “Hristiyan” kelimesini sadece ahlaki bir kişiyi kastetmek için veya kiliseye giden birini tanımlamak için bir kelime olarak kullanırlar. Bazı insanlar ise Hristiyan’ın politik bir görüş anlamına geldiğini düşünürler.

Yahudilik ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yahudilik, Hristiyanlıktan daha önce doğmuş bir dindir. Yahudiler, Tanrı tarafından seçilmiş olduklarına inanırlar. Kutsal kitabı Tevrat, peygamberleri ise Hz. Musa’dır. İlahi dinler arasında olmasına rağmen, İsrail oğulları tarafından sadece kendilerine gönderildiği inanışı vardır.

Hristiyanlık daha büyük bir kitleye hakimdir. Dünya’nın dört bir yanında inananları vardır. Hz. İsa’yı peygamber olarak kabul ederler ve İncil kutsal kitaplarıdır.

Aslında Hristiyanlık, Yahudiliğin bir kolu olarak doğmuştur. Fakat zaman geçtikçe inanışlarda ve yaşayışta farklılıklar oluşmuştur. Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri arasında hem inançlarda hem de uygulamalarda bir dizi önemli farklılıklar olduğu açıktır.

Hristiyanlık Yahudiliği gerçek bir din olarak görse de, onu eksik olarak değerlendirir çünkü Yeni Ahit’i kabul etmekten ve peygamber olarak İsa’ya inanmaktan yoksun olduğuna inanılır. Buna karşılık Yahudiler, Hristiyanların İsa’yı Mesih olarak kabul etmenin hata olduğunu düşünüler.

Hristiyanlık Yasakları

Hristiyanlıkta yedi büyük günah açgözlülük, şehvet, kibir, öfke, tembellik, haset ve oburluktur. Ayrıca bu dinde hırsızlık yapmak, kötü düşünceler beslemek, fuhuş yapmak, cinayet işlemek, zina yapmak, yalan yere tanıklık ve iftira atmak yasaktır.

Yahudilik Yasakları

şabat

Tevrat’ta adı geçen 20 kuş ve bunlardan çıkan ürünleri, pulu olmayan balıkları, domuz etini, çift tırnaklı ve geviş getirmeyen hayvanlar yemek yasaktır.

Hristiyanlık ve Yahudilik Ortak Özellikleri

Yahudilik ve Hıristiyanlık tek tanrılı dinlerdendir, sadece tek bir Tanrı olduğuna inanırlar. İnsanın dünyadaki en yüksek mevkide olduğuna inanılır. Tanrı ve insanların birbirleriyle iletişim kurabileceğine ve iletişim kurması gerektiğine inanırlar.

thumbnail
Önerilen Yazı
Yahudi ve Musevi Arasındaki Farklar

Kaynaklar Yahudilik (wikipedia.org), İlahi Dinlerin Kutsal Kitaplarında Helal Haram Anlayışı (ankara.edu.tr)

Tepkini Göster
 • 3
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 3
  _rendim
  İğrendim
 • 4
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  k_zg_n_m_
  Kızgınım!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir