1. Anasayfa
 2. İlginç

Tahtaya Vurma Adeti Hangi İnançtan Gelir?

Tahtaya Vurma Adeti Hangi İnançtan Gelir?
Tahtaya Vurma Adeti İnançtan Gelir?

İnsanlık var olduğundan beri birçok inanca sahip olmuştur. Tarih öncesi devirlerde yaşayan insanlar günlük yaşamdaki olayları anlamlandırmak adına birçok inanç üretmişlerdir.

Eskiden tüm dünyada yaygın olan animizm inancı doğanın ruhu olduğuna inanmak olarak açıklanabilir. Doğada var olan canlı veya cansız tüm varlıkların ruhu olduğuna inanan ilk insanlar, kutsal kabul ettiği varlıklara tapma eğilimi göstermişlerdir.

ağaca sarılma

Türkler de dahil birçok medeniyet ağaçları kutsal kabul etmiştir. Paganlar, ağaçların cennet ve cehennemde bir geçiş noktası olduğuna inanan insanlar ağaçlar yoluyla kötülüklerden ve şeytani varlıklardan korunulabileceğine inanmaktaydılar.

Peki, çok eski dönemlerde büyük insan toplulukları tarafından kutsal sayılan bir inanç olan tahtaya vurmak hangi inançtan gelir?

pagan inancı

Paganlarda Tahtaya Vurma İnancı

Paganlar, meşe ağaçlarını kutsal kabul etmişlerdi. Ağaçlardaki oyuklara kötü ruhların ve cinlerin yerleşerek insanlara kötü şans getirdiğine inanırlar. Bu sebeple ağaçlara vurularak şeytanların ve kötü niyetli cinlerin kovulacağını düşünürler.

Helenlerde ve Amerika Yerlilerinde Tahtaya Vurma İnancı

Helen uygarlığında şimşek tanrısının meşe ağacı olduğuna inanılırdı. Amerika yerlileri meşe ağacının tanrıların dünyaya indiklerinde oturmak için yaratıldığına inanıyorlardı.  Bu iki uygarlıkta meşe ağacının köküne vurulduğunda şeytanların kovulacağına inanmaktaydı.

ağaca sarılma 2

Tahtaya Vurma İnancının Çıkış Noktası İçin Diğer Bir Açıklama

Ağaçların kutsal bir ruha sahip olduğuna inanan ilk insanlar, gruplar halinde ağaç gövdelerine sarılarak onlarla konuştuklarında ağaçlardaki tanrısal öz sayesinde dileklerinin gerçekleşeceğine inanmaktaydı.

Ağaçlara güzel dileklerini bildirdiklerinde iyi şans sayesinde ağaçların daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğüne inanan paganlar, kötü şans getirdiğine ya da kötü ruhların evi haline geldiğine inandıkları bir ağacı kesme ihtiyacı duydukları zaman, ağaca sopalarla vurarak kötü sözler sarf ettikten sonra kesim işlemini tamamlıyorlardı.

Hâlen bazı kesimlerce kabul gören inançlarından biri olan tahtaya vurma; nazar değmesinden ve talihsizlikten korunmak, şeytanları kaçırmak gibi amaçlarla yapılan eylemdir. Bu inanca sahip insanlar üç kere tahtaya vurduklarında kötü şanstan kurtulduklarına inanmaktadır.

Günümüzde birçok yerli kavimde ağaçlara sarılarak minnettarlık belirtme, ihtiyaç duydukları şeyler için dilekler dileme yaygın bir şekilde uygulanan ritüellerden birisidir. Ritüeller sonrasında daha bereketli ve korunaklı bir yıl geçirildiğine inanılmaktadır.

Kaynak-1: Tahtaya Vurma İnancı Nereden Geliyor? (kibrismanset.com)
Kaynak-2: Batıl Bir İnanç Olduğunu Bildiğimiz Halde Niçin Tahtaya Vururuz? (onedio.com)

Tepkini Göster
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 1
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  k_zg_n_m_
  Kızgınım!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir