1. Anasayfa
 2. Tarih

Yahudi ve Musevi Arasındaki Farklar

Yahudi ve Musevi Arasındaki Farklar

Yahudi ve Musevi kavramlarının aynı şeyler olmadığını biliyor muydunuz? Çoğu kaynakta bunlar aynı şey gibi anlatılmıştır, fakat ikisi de birbirinden faklı şeylerdir. Yahudilik bir ırka mensup olmak iken, Musevilik Hz. Musa’ya inanan, onun yolundan gidenlerin dini demektir.

Yahudi ve Musevi kavramlarının tarihte yer alışı arasında da uzun bir zaman farkı vardır. Yahudilik daha önce doğmuştur. Ancak zamanla Yahudi ırkından olanların dinine Yahudilik denilmiştir.

Yahudilik Nedir?

yahudilik ne zaman ortaya çıktı

Yahudilik, Tek Tanrı inancına sahip, İlahi dinler arasındadır. Ancak İslamiyet haricindeki diğer ilahi dinlerde olduğu gibi aslını koruyamamıştır. Yahudilerin üç büyük atası Hz. İbrahim, Hz. Yakup ve Hz. İshak’tır.

İsrail oğulları ismi ise Hz. Yakup’un soyundan olduğu belirtmek için kullanılmıştır. En ihtişamlı dönemlerini Hz. Davut zamanında yaşamışlardır. Yahudiliğin benimsediği temel ilkeler olan on emir ise Hz. Musa’ya Sina dağında verilmiştir.

Yıllarca sürgün hayatı yaşayan İsrail oğulları, Yahudilik dininin kendilerine has olduğunu benimsemiş ve dünyaya bu şekilde tanıtmıştır. Bu sebeple milli bir özellik kazandırmışlardır. Kendilerinin Tanrı tarafından ayrıcalıklı ve üstün yaratıldığını düşünmüşlerdir.

Bir kişinin Yahudi sayılabilmesi için temel şart, Yahudi bir anne babadan dünyaya gelmesidir. En azından annesi Yahudi olmalıdır. Eğer sonradan bir insan Yahudiliğe geçerse milliyeti de değişmiş olur. Bu sebeple sadece kendilerine has bir din haline gelmiştir.

yahudiliğin sembolü

Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat’tır. Yedi kollu şamdanı ve altı köşeli Davud yıldızını kendilerine sembol olarak seçmişlerdir. Dünya üzerinde yaklaşık 15 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır.

Musevilik Nedir?

Musevilik, Hz. Musa tarafından tebliğ edilen, tek Tanrı inancını benimsemiş bir dindir. Günümüzde Yahudi olarak bildiğimiz din, İsrail oğullarına indirildiği bilinmektedir.

Musa isminden yola çıkarak ona inanan, onun çizdiği yoldan gidenlere Musevi denilmiştir. Çoğu insan Yahudi ve Musevi arasındaki farkı karıştırmaktadır. Musevilik dini günümüzde an az mensubu bulunan ilahi bir dindir. Ancak zamanla bozulmuş ve kendi kurallarını koymuşlardır. Bu sebeple diğer ilahi dinler kadar yayılamamıştır.

Sadece İbranilere ait bir din olarak kabul edildiğinden diğer milletler bu dini benimsememiştir. Museviliğin kuralları Hz. Musa döneminde belirtilmiş fakat daha sonra Yahudiler tarafından değiştirilmiştir. On emir olarak bilinen temel kuralları bulunmaktadır.

Yahudi ve Musevi Arasındaki Farklar Nelerdir?

yahudi ve musevi arasındaki fark

Yahudi ve Musevi kavramları aynı olarak görülse de aslında öyle değildir. Bu iki kavramın kökenleri farklılık göstermektedir. Yahudi bir ırka mensup olanları, Musevi ise bir dine ait olanları karşılar.

Museviler, Hz. Musa’ya inanan ve onun izlediği yoldan gidenlerdir. Yahudiler ise, Musevi olarak hayatlarını sürdürürler ancak soyları Hz. Yakup’a dayanır. Dolayısıyla Musevilerin Yahudi olduğunu söylemek doğru olmaz.

Yahudilik Din Midir? Irk Mıdır?

Yahudilik aslında bir ırktır. Hz. Yakup’un soyundan gelenlere verilen bir isimdir. Zamanla kendi Musevilik dinini sadece kendilerine ait gibi gördüklerinden Yahudilik kavramını din göstermişlerdir.

Museviler Neye İnanır?

Museviler de tek Tanrı inancına sahiptirler. Hz. Musa’yı kurtarıcı olarak görürler. Kutsal kitapları Tevrat’tır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Yahudilik ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar

Kaynak : Musevilik (yenibirsey.net)

Tepkini Göster
 • 4
  sevdim
  Sevdim
 • 3
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 4
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 1
  k_zg_n_m_
  Kızgınım!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir