Autocad’de Metraj – Uzunluk Hesaplama

uolispAutocad’e eklenen lispler sayesinde kolay bir ?ekilde çizginin uzunlu?unu hesaplamak mümkündür. Bu sayede patronunuzun sizden bekledi?i metrajlar? h?zl? bir ?ekilde ç?kartarak i?inizi bitirebilirsiniz. Bu ve benzeri lispler autocad ile çal???rken sizi h?zland?rmakla kalmayacak üzerinizden büyük bir yük alacak. Yapman?z gerekenler ?u ?ekilde;

  • Buraya T?klayarak autocad’e yükleyece?imiz lispi bilgisayar?m?za indiriyoruz.
  • ?ndirdi?imiz lispi silinmeyecek biryere ta??yoruz. (Örn: C:\Program Files\AutoCAD 2010 klasörünün içerisine) . Dosya sürekli kullan?laca?? için lispe kal?c? bir yer seçmemiz gerek.
  • Autocad’i aç?yoruz ve autocad versiyonuna göre a?a??daki i?lemleri takip ediyoruz.

Autocad 2010’da : Manage > Load Application yolu izlenerek indirdi?iniz dosyay? seçin ve load bas?n.
Autocad 2007’de : Tools > AutoLISP > Load Application yolunu izleyerek dosyay? seçin ve load bas?n.

Not : E?er Program?n her ba?lamas?nda lispi yükletmek istiyorsan?z Load Application’a bast?ktan sonra Startup Suite alt?nda Contents > Add yolunu izleyerek dosyay? seçin ve close a bas?n. Art?k Autocad’i her ba?latman?zda bu lisp yüklenecektir.

  • Çizilen çizgileri seçtikten sonra “uo” yaz?p enter tu?una basarak uzunluklar?n? ö?renebilirsiniz. Lispi yazan Ehya’ya te?ekkürlerimizi sunar?z.

evka-3 arcelik servisi
bozyaka arcelik servisi
semikler arcelik servisi
 Kyle Long Womens Jersey

3 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Write an essay about your mother
Essay on environment protection is my duty
Research proposal questions samples
Competition winning essays on veterans
A book review on the lord of the rings
Methanesulfonamide synthesis of aspirin
Essay on regionalism pdf files
Job application letter agriculture graduate
Essays about acid rain
Virginia state application essay
Mlzs alwar holiday homework bingo

What is an abstract in an academic paper

Where to buy golden threads quilting paper reviews

Asia research center foundation

Keep calm and carry on phone case samsung galaxy ace

Dissertation on technology in the classroom

Personal statement on identity

Executive summary case study examples

Best way to write my cv

Visual annotated bibliography