1. Anasayfa
 2. Mühendislik

Yapı Birim Maliyetleri – Hesap Programı 2020

Yapı Birim Maliyetleri – Hesap Programı 2020

Yapı yaklaşık maliyetleri hesaplanırken kullanılan yapı birim maliyetleri genellikle her senenin mart ayında açıklanıyor. Aşağıdaki liste ve program sayesinde yapının sınıfını ve güncel yapı birim maliyetlerini belirledikten sonra toplam inşaat alanını girerek yaklaşık yapı maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Yaklaşık maliyet işleri yapının inşaatına başlamadan önce bütçe belirlemek için en önemli kriterdir. İnşaatın tamamlanması için ne kadar para harcanacağı ve çıkan toplam maliyet yapılacak işin buna değip değmeyeceğini belirlemektedir. Kullanılan malzemenin kalitesine ve adetine göre yaklaşık maliyet değişkenlik arz etmektedir fakat ortalama malzeme kalitesinde bir inşaat için projelendirme yapılmadan yaklaşık maliyetini belirlemek mümkündür.

Örneğin sizin yaptıracağınız binanın cephesinin komple cam olmasıyla duvar olması arasında maliyet açısından ciddi farklar vardır. Yada yapıya ekleyeceğiniz akıllı sistemler (otomasyon sistemi) veya yenilenebilir enerji sistemleri (gri su sistemi, güneş enerjisi sistemi vs.) yapı yaklaşık maliyetini etkilemektedir. Bu nedenle yapı birim fiyatları ile hesap yaptıktan sonra üzerine bu tarz sistemler için ayıracağınız bütçeyi de ilave etmeniz gerekir.

Yaklaşık Maliyet Hesaplama Programı

Aşağıdaki Listeden Yapı Birim Maliyetini Giriniz (TL/m²) :
Yapı İnşaat Alanını Giriniz (m²) :

Hesaplanan Yaklaşık Maliyet (KDV Hariç) :

Bir örnek üzerinden gidecek olursak; aşağıdaki yapı birim maliyetleri listesine göre 3 katlı bir apartmanın 3. sınıf A grubunda yer aldığını ve yapı birim maliyetlerinin 1100 TL/m² olduğunu görebilirsiniz. Yapının toplam inşaat alanının 1500 m² olduğunu düşünürsek toplam inşaat maliyeti 1.650.000 TL çıkacaktır. Bu tutarın içerisinde %15 genel giderler ve %10 müteahhit karı dahildir. KDV hariçtir.

Yapı Birim Maliyetleri Listesi 2020

yapı birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfı          Yapı Birim Maliyetleri (TL/m2)

1.SINIF YAPILAR

1/A GRUBU YAPILAR (210 TL/m²)

 1. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)
 2. Basit kümes ve basit tarım yapıları
 3. Plastik örtülü seralar
 4. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
 5. Geçici kullanımı olan küçük yapılar
 6. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
 7. Gölgelikler-çardaklar
 8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
 9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
 10. Bu gruptakilere benzer yapılar.

1/B GRUBU YAPILAR (310 TL/m²)

 1. Cam örtülü seralar
 2. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
 3. Kâgir ve betonarme su depoları
 4. İş yeri depoları
 5. Bu gruptakilere benzer yapılar.

2.SINIF YAPILAR

2/A GRUBU YAPILAR (510 TL/m²)

 1. Kuleler, ayaklı su depoları
 2. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
 3. Kayıkhane
 4. Bu gruptakilere benzer yapılar.

2/B GRUBU YAPILAR ( 750 TL/m²)

 1. Şişirme (Pnömatik) yapılar
 2. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
 3. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
 4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
 5. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
 6. Jeoloji, botanik ve tema parkları
 7. Mezbahalar
 8. Bu gruptakilere benzer yapılar.

2/C GRUBU YAPILAR (820 TL/m²)

 1. Hangar yapıları (Küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
 2. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
 3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

3.SINIF YAPILAR

3/A  GRUBU YAPILAR (1100 TL/m²)

 1. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
 2. Katlı garajlar
 3. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 34 üncü  maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 4. Alışveriş merkezleri (Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)
 5. Basımevleri, matbaalar
 6. Soğuk hava depoları
 7. Konutlar (Üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 3/7/2017  tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 34üncü  maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
 8. Akaryakıt ve gaz istasyonları
 9. Kampingler
 10. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
 11. Semt postaneleri
 12. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
 13. Bu gruptakilere benzer yapılar.

3/B GRUBU YAPILAR (1.450 TL/m²)

 1. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları
 2. Gençlik Merkezleri, Halk evleri
 3. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
 4. Temel eğitim okulları
 5. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
 6. Jandarma ve emniyet karakol binaları
 7. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
 8. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)
 9. 150 kişiye kadar cezaevleri
 10. Fuarlar
 11. Sergi salonları
 12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
 13. Marinalar
 14. Gece kulübü, diskotekler
 15. Misafirhaneler, Pansiyonlar
 16. Bu gruptakilere benzer yapılar.

4.SINIF YAPILAR

4/A  GRUBU YAPILAR (1.550 TL/m²)

 1. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
 2. ek tesisleri olan eğitim yapıları)
 3. Poliklinikler
 4. Liman binaları
 5. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)
 6. İlçe Belediyeleri
 7. 150 kişiyi geçen cezaevleri
 8. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
 9. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
 10. Entegre sanayi tesisleri
 11. Aqua parklar
 12. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
 13. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
 14. Büyük alışveriş merkezleri
 15. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
 16. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
 17. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
 18. Bu gruptakilere benzer yapılar.

4/B GRUBU YAPILAR (1.850 TL/m²)

 1. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
 2. İl tipi belediyeler
 3. İl tipi idari kamu binaları
 4. Metro istasyonları
 5. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
 6. Büyük postaneler (Merkez postaneleri)
 7. Otobüs terminalleri
 8. Eğlence amaçlı yapılar (Çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
 9. Banka binaları
 10. Normal radyo ve televizyon binaları
 11. Özelliği olan genel sığınaklar
 12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
 13. Bu gruptakilere benzer yapılar.

4/C GRUBU YAPILAR (2.000 TL/m²)

 1. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
 2. Bakanlık binaları
 3. Yüksek öğrenim yurtları
 4. Arşiv binaları
 5. Radyoaktif korumalı depolar
 6. Büyük Adliye Sarayları
 7. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
 8. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
 9. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
 10. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
 11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)
 12. Bu gruptakilere benzer yapılar.

5.SINIF YAPILAR

5/A GRUBU YAPILAR (2.400 TL/m²)

 1. Televizyon ve Radyo İstasyonları, binaları
 2. Orduevleri
 3. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
 4. Borsa binaları
 5. Üniversite kampüsleri
 6. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
 7. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
 8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
 9. Bu gruptakilere benzer yapılar.

5/B GRUBU YAPILAR (2.900 TL/m²)

 1. Kongre merkezleri
 2. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
 3. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
 4. Hastaneler
 5. Havalimanları
 6. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)
 7. Oteller (4 yıldızlı)
 8. Uçak, Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri
 9. Bu gruptakilere benzer yapılar.

5/C GRUBU YAPILAR (3.250 TL/m²)

 1. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
 2. Müze ve kütüphane kompleksleri
 3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

5/D GRUBU YAPILAR (3.800 TL/m²)

 1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
 2. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
 3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

Yapı birim maliyetleri mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2020 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

thumbnail
Önerilen Yazı
C20 / C25 / C30 / C35 Beton Sınıfları Nerede Kullanılır?

Kaynak : Yapı Birim Maliyetleri (resmigazete.gov.tr)

Tepkini Göster
 • 1
  sevdim
  Sevdim
 • 1
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  k_zg_n_m_
  Kızgınım!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir