1. Anasayfa
 2. Tarih

Rumca ve Yunanca Aynı Dil Mi? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Rumca ve Yunanca Aynı Dil Mi? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Rumca ve Yunanca dillerinin aynı olup olmadığını anlamak için öncelikle Rum ve Yunan arasındaki farkı bilmek gerekir. Bu yazımda Rumcanın hangi dil olduğuna, Rumca ve Yunanca arasındaki farklara ve Yunanlılara neden Rum denildiğini açıklamaya çalışacağım.

Roma İmparatorluğu yıkılma sürecine girdikten sonra bugünkü Yunanistan topraklarında Doğu Roma İmparatorluğu kurulmuştu. Günümüzde Yunanistan bölgesinde kalanlara Yunan, diğer bölgelerde yaşayanlara ise Rum denilmiştir. Rumlar, Anadolu’daki Bizans egemenliği sonrası Ortodoks mezhebine mensup, Yunan dilini kullanan, eski uygarlıkların devamı olan halklardan oluşmaktaydı.

Rumca Hangi Dildir?

Uzun bir geçmişe sahip olan Rumca’nın, Yunanistan’da yapılan kazı çalışmalarında bulunan kalıntılara göre 6000 yıllık bir geçmişi olduğu kanıtlanmıştır. Kalıntılarda yer alan bilgilere göre Helence ismiyle anılmaktadır. Helenistik dönem öncesinde Anadolu topraklarında yaşayan insanlar tarafından konuşulmuş olup, Pontus Krallığı, Bizans (Doğu Roma) Krallığı ve Trabzon Rum imparatorluğu Rumca’yı resmi dil olarak kullanmıştır.

Rumca aslında günümüzde Yunanistan topraklarında ve yakın coğrafyada kullanılan Yunanca olarak bilinmektedir. Ancak Yunanistan Devleti’nde şu anda konuşulan lehçesiyle farlılıkları vardır. Rumca, Avrupa dillerinin temelini oluşturur. Birçok şair, yazar ve bilim adamı bu dille eserler vermiştir. Platon, Sokrates, Heredot, Ksenofon, Homeros, Aristofanes, Sinoplu Diyojen, Amasyalı Strabon, Aristoteles, Visarion, vb. gibi bilim adamı, filozof, tarihçi, şair, edebiyatçı ve coğrafyacı bu dili kullanarak kitaplar yazmıştır.

rumca ve yunanca

Rumca ve Yunanca Arasındaki Farklar Nelerdir?

Rumca günümüzde çok az bölgede konuşulmaya devam etmektedir. Özellikle Anadolu’da Karadeniz Bölgesi’nde bazı köylerde kullanılmaktadır. Mübadele öncesi Kapadokya, Trakya gibi bölgelerde de kullanılmaktaydı. Modern Yunanca’dan lehçe olarak farklılığı olduğu bilinmektedir.

Rumca’ya en yakın konuşulan lehçenin Karadeniz Rum Lehçesi olduğu söylenir. Şu an bu dil için Romeika adı kullanmaktadırlar. Yunanistan’da Pontiaka (Pontos Rumcası) adı verilmektedir. Yunan vatandaşları Rumca’nın daha yerel ve kaba olduğundan söz ederler. Rumca ve Yunanca arasındaki fark kısaca; Anadolu’da konuşulan ve kaybolmaya yüz tutmuş Roma İmparatorluğu’nun diline Rumca, günümüzde Yunanistan coğrafyasında ve Güney Kıbrıs’ta kullanılan dile ise Yunanca denilmektedir.

Yunanlılara Neden Rum Denir?

Tarihi kaynaklarda Doğu Roma İmparatorluğuna mensup Yunanca konuşan halka Rum denilmekteydi. Doğu Roma (Bizans Krallığı) İmparatorluğu kurulduktan sonra Ortodoks rahipler bugünkü Yunanistan coğrafyasında kendi dillerini geliştirmişler ve Yunanca olarak adlandırmışlar. Bu bölgede yaşayan halka ise Yunanlı diye hitap etmişlerdir.

Aslında günümüzde Yunan kelimesini sadece Türkler kullanmaktadır. Yunanistan halkı ise Yunan yerine Yunanlı olması gerektiğini iddia eder. Çünkü 1829 yılında Yunanistan, Osmanlı’dan ayrılınca bu bölgede yaşayan halka Yunanlı (İyonyalı) denilmiştir. Anadolu’da kalanlar ise yine Rum olarak adlandırmaya devam etmiştir.

Ek Bilgi : Macaristan milli marşında Türklerden söz edildiğini biliyor muydunuz. Aşağıdaki bağlantıdan yazımıza göz atabilirsiniz;

thumbnail
Önerilen Yazı
Macaristan Milli Marşı Türkçe Anlamı

Kaynak : Rumca ve Yunanca (tr.wikipedia.org)

Tepkini Göster
 • 1
  sevdim
  Sevdim
 • 4
  alk_lad_m
  Alkışladım
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 1
  _rendim
  İğrendim
 • 1
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  k_zg_n_m_
  Kızgınım!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir