türk porno porno izle porno indir mobil porno istanbul escort bayan escort escort istanbul ataşehir escort beylikdüzü escort şişli escort

Akışkan Debi Ölçüm Cihazları

Debimetre doğrusal yada doğrusal olmayan, kitle veya sıvı veya gazların hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan bir araçtır..Makine mühendisliğin temel uğraşı alanlarından olan motorlar, pompalar, kompresörler ve ısı değiştirici gibi sistemlerin imalat ve performans testlerinde debi ölçümün önemli bir yeri vardır. Ölçme teknikleri özellikle son 25-30 yıl içinde büyük gelişim göstermiştir. 1950 li yıllarda elektronik devrelerdeki 1960 lı lazer ve optik cihazlardaki 1970 li yıllarda fiber optik elemanlardaki yenilikler bilgisayarlardaki işlem hızlarının artması ölçme tekniklerinin gelişmeler olumlu katkılar sağlamıştır. Akışkanların herhangi kesitli kanallar içinde akması durumunda hızlarının veya debilerinin ölçülmesi birçok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde ve laboratuarlarda ki çeşitli deneylerin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Pratikte hız ve debinin veya genel olarak akış olaylarının ölçülmesi için birbirlerine göre çeşitli üstünlük ve sakıncaları olan değişik cihaz ve yöntemler geliştirilmiştir. Herhangi bir akış ölçme işleminde, ölçme cihazı ve yönteminin seçiminde hassasiyet, kapasite aralığı ve fiyat başta olmak üzere çeşitli etkenler rol oynar.

Pitot Tüpü :


Bir boru içinde akış yönüne zıt çevrilmiş bir borudan ibarettir. akış borularında, borunun merkezinde oluşan basınç borunun duvarları üzerinde oluşan basınçtan yüksektir.Sahip olduğu iki basıncın karşılaştırılması prensibine göre çalışır.


Ventürimetre :

Venturi metre, akışkanların debisini ölçmekte kullanılan, iki ucu açık, kesiti ortasına doğru her iki ucundan da daralan ve ince bir tüp şeklinde olan bir ölçü aletidir. Adını İtalyan fizikçi Giovanni Battista Venturi’den alır. Tüpün incelerek boğaz oluşturan en dar kesitli kısmında akışkan hızı en büyük değerini alırken akışkan basıncı düşer ve tüpün geniş kesitli kısmı ile dar kesitli kısmı arasında bir basınç farkı oluşur. Bu basınç farkı venturimetrenin giriş ve çıkışına bağlanmış “Kapalı manometre” yardımıyla ölçülür. Bu ölçüm sonucu elde edilen basınç değerleri yardımıyla tüp içinden geçen akışkanın debisi tespit edilir. Kütlesel veya hacimsel debi hesaplanırken “Bernolli denklemi” ve “Süreklilik Denklemi” nden yararlanılır. Alıntıdır.

Orifismetre :

Temel olarak Ventürimetreyle aynıdır orifismetrede debi ölçer fakat venturimetreler uygulamada bazı dezavantajlara sahiptir, pahalıdır, fazla yer kaplar ve boğaz çapının boru çapına oranı değiştirilemez. Bir venturimetre ve mano-metre sisteminde maksimum ölçülebilen akış hızı sabittir; bu durumda akış aralığı değiştiğinde, boğaz çapıda çok büyük veya çok küçük kalır ve doğru sonuç alı-namaz. Orifismetreler bu dezavantajları içermez.


Rotametre :

Rotametre, orifismetre, venturimetre ve pitot tüp gibi sabit bir geometriye sahip olan ve hacimsel debinin kareköküyle orantılı olan basınç farkını okuyan ölçüm cihazlarından farklı olarak, sabit bir basınç farkını yaratacak hacimsel debiyi okur. Rotametreler çok değişken bir geometriye sahiptirler, yani değişken alan tipli akış ölçerlerdir. Rotametre, konik bir ölçüm tüpü ile tüp içinde aşağı ve yukarı doğru serbest hareket edebilen bir şamandıradan oluşmaktadır.Akışkan yarattığı basınç ile şamandırayı yukarı kaldırır ve rotametre üzerinde değer okunur.

Akışkan Ölçü Birimleri :

 • litre/dakika
 • litre/saat
 • metreküp/saniye
 • metreküp/dakika
 • metreküp/saat
 • kg/saat
 • kg/dakika
 • kg/saat
 • ton/saniye
 • ton/dakika
 • ton/saat
 • litre/saniye

2 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle
Facebook Sayfamızı Beğenin

Bilim ve Teknolojiden Uzak Kalmayın