Winrar İle Dosya Şifrelemek

Ço?umuz bilirki winrar rar format?nda s?k??t?rma yapan bir yaz?l?md?r.?nternetten indirilen ço?u dosyalar rar format?ndad?r.Hem yer kaplamas?n hemde indiren ki?i daha çabuk indirsin diye s?k??t?rma yap?l?r.Winrar’?n bir di?er kullan?lma amac?da dosyalar? ?ifrelemektir.Bunu yapmak için a??a??daki ad?mlar? izleyebilirsiniz.

1. ?lk önce Winrar program?n? a?a??daki adresden indirip bilgisayar?m?za kuruyoruz. E?er kuruluysa bu ad?m? atlay?n.
[restrict]http://www.rarlab.com/rar/wrar401tr.exe[/restrict]
2. Dosyalar?m?z? tek bir klasör halinde topluyoruz.Yani yeni bir klasör aç?p belegeleri bu klasör içine aktarabilirsiniz.
3. Ard?ndan klasörümüze sa? t?klayara add to archive(ar?ive ekle) diyoruz.
4. Ç?kan pencereden yukar?daki menüden advenced seçene?ine t?klayara Set Password seçene?ine bas?yoruz.
5. Enter password k?sm?na ?ifremizi girip 2 kere ok dedikten sonra ?ifrelenmi? rar dosyam?z olu?uyor.


 Tomas Hertl Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Saic admissions essay editing
Culture essay prompts for romeo
Essay on child labour pdf free
Conclusion sentence examples for essays
Free will vs determinism psychology essay about the walking
Wharf essay writer
Should homework be banned essays
Two hundred horsepower cheese essay about myself
Cuban missile crisis essay analysis questions
Essay about amazon company
Examples essays for scholarships

Turn of the screw critical review essay

Docile bodies essay typer

Essay about music in movies

Essay for university example

European influence on african literature essays

Doli incapax essay writer

Good quotes from romeo and juliet for essays

Examples of ap rhetorical analysis essays

Musee beaux arts quimper expository essays