Winrar İle Dosya Şifrelemek

Ço?umuz bilirki winrar rar format?nda s?k??t?rma yapan bir yaz?l?md?r.?nternetten indirilen ço?u dosyalar rar format?ndad?r.Hem yer kaplamas?n hemde indiren ki?i daha çabuk indirsin diye s?k??t?rma yap?l?r.Winrar’?n bir di?er kullan?lma amac?da dosyalar? ?ifrelemektir.Bunu yapmak için a??a??daki ad?mlar? izleyebilirsiniz.

1. ?lk önce Winrar program?n? a?a??daki adresden indirip bilgisayar?m?za kuruyoruz. E?er kuruluysa bu ad?m? atlay?n.
[restrict]http://www.rarlab.com/rar/wrar401tr.exe[/restrict]
2. Dosyalar?m?z? tek bir klasör halinde topluyoruz.Yani yeni bir klasör aç?p belegeleri bu klasör içine aktarabilirsiniz.
3. Ard?ndan klasörümüze sa? t?klayara add to archive(ar?ive ekle) diyoruz.
4. Ç?kan pencereden yukar?daki menüden advenced seçene?ine t?klayara Set Password seçene?ine bas?yoruz.
5. Enter password k?sm?na ?ifremizi girip 2 kere ok dedikten sonra ?ifrelenmi? rar dosyam?z olu?uyor.


 Tomas Hertl Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir