WhatsApp Çıktı Mesaj Derdi Bitti

Gençler,yeni veya eski sevgililer,ili?kiye bir sms ile ba?layanlar..Mesajla?ma hayat?m?zda çok büyük yer edinmi? durumda.Bir ara?t?rmaya göre Türkiyede 2010 y?l?n?n Temmuz-A?ustos-Eylül aylar?nda gönderilen sms say?s? 39 milyar 770 milyon oarak ölçüldü.Buda yakla??k olarak 75 milyon olan Türkiye Nüfusunda ki?i ba?? 500 sms at?ld??? anlam?na geliyor.Günde ise 432 milyon türk porno sms gönderilmi?.Bu rakam bi hayli fazla.WhatsApp adl? program msn tarz? bir sms program?.Telefon rehberinizdeki ki?ilere anl?k mesaj gönderebiliyorsunuz.Ve bu olay sms tarifelerinden bile bi hayli ucuz.

Peki Nedir Bu WhatsApp Olay??
WhatsApp adl? program sizin sms e harcad???n?z porno indir kontör paras?n? çok cazip bir fiyata hatta bedavaya getirebiliyor.Tek ihtiyac?n?z olan wireless dan ba?lanabilece?eniz internet(bedava) yada 3g ile veya ba?ka türlü ba?lanabilece?iniz bir internet.WhatsApp Messenger? iPhone, BlackBerry, Android, Nokia telefonlar?n?n hepsine yükleyebilirsiniz! WhatsApp Messenger, e-posta ve web tarama için kulland???n?z internetin veri plan?n? kulland??? için, mesaj yoluyla veya arkada?lar?n?zla temasda kalmak için maliyeti yoktur.
Bunlar?n yan? s?ra temel mesajla?ma iPhone, Android, Nokia ve BlackBerry WhatsApp Messenger kullan?c?lar? birbirleriyle s?n?rs?z görüntü, video ve ses medya porno izle mesajlar? gönderebiliyor.WhatsApp’? ?phone a 1 dolar kar??l???nda di?er telefonlara y?ll?k 2 dolar kar??l???nda yükleyebilirsiniz.Ayr?nt?lara göz atmak için a?a??daki adrese t?klay?n.

[restrict]http://www.whatsapp.com/[/restrict]

WhatsApp ?nceleme Videosu
 Mirza Teletovic Jersey

189 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir