Watch Dogs 2’den yeni bilgiler geldi

Bu sonbaharda yeni oynanabilir karakterleri ve farkl? hikayesi ile bamba?ka bir oyun olarak kar??m?za gelecek olan Watch Dogs 2 hakk?nda yeni bilgiler veren bir video payla??ld?.

San Fransisco Bay bölgesindya?ayan ana karakterimiz Marcus kendilerine DedSec diyen bir grubun parças?d?r

.

Dün Ubisoft, Marcus ve DedSec ve daha fazlas?n? derinlemesine anlatt??.Ana karakter Marcus toplum sisteminde haks?zl?k oldu?una inan?yor ve sisteme kar?? mücadece etmekte kararl? biri. di?er bilgiler videoda anlat?lmakta.

Ayr?ca bu video Ubisoft’un ilk defa bir oyunu ç?kmadan önce bu kadar derinlemesine anlatt??? ilk video.

Watch Dogs 15 Kas?m tarihihnde PS4, XBOX 1 ve PC için ç?k?yor. Ayn? zamanda ubisoft un bu video için yüksek beklentileri var. Ayr?ca Ubisoft haritay? ke?fetmek için t?rmanma kuleleri yapt???n?da söyledi.

 Derek MacKenzie Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle
Facebook Sayfam?z? Be?enin

Bilim ve Teknolojiden Uzak Kalmay?n

 Anthony Miller Jersey