Watch Dogs 2’den yeni bilgiler geldi

Bu sonbaharda yeni oynanabilir karakterleri ve farkl? hikayesi ile bamba?ka bir oyun olarak kar??m?za gelecek olan Watch Dogs 2 hakk?nda yeni bilgiler veren bir video payla??ld?.

San Fransisco Bay bölgesindya?ayan ana karakterimiz Marcus kendilerine DedSec diyen bir grubun parças?d?r

.

Dün Ubisoft, Marcus ve DedSec ve daha fazlas?n? derinlemesine anlatt??.Ana karakter Marcus toplum sisteminde haks?zl?k oldu?una inan?yor ve sisteme kar?? mücadece etmekte kararl? biri. di?er bilgiler videoda anlat?lmakta.

Ayr?ca bu video Ubisoft’un ilk defa bir oyunu ç?kmadan önce bu kadar derinlemesine anlatt??? ilk video.

Watch Dogs 15 Kas?m tarihihnde PS4, XBOX 1 ve PC için ç?k?yor. Ayn? zamanda ubisoft un bu video için yüksek beklentileri var. Ayr?ca Ubisoft haritay? ke?fetmek için t?rmanma kuleleri yapt???n?da söyledi.

 Derek MacKenzie Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Book reviews on the kite runner
Personal statement on resume examples
Experience in junior achievement essays on love
Research report documentation
Ccthita scholarship essays
The right to die essay thesis outline
Cyber bullying case studies australia zoo
Chemische gleichung photosynthesis worksheets
Harvard kennedy school application essays university
Censorship in music essay scholarship
A sequence for academic writing 4th edition online

William stafford an annotated bibliography

Science essays scientists

Essays about community service

Academic writing jobs in europe

Argumentative persuasive essay writing

What to write in a annotated bibliography

Umich essay 2013

Romeo and juliet in class essay prompts

Lolspeak thesis sentence