Vodafone İnternet Ayarları

GPRS servisi ile, cep telefonunuzdan yüksek h?zda veri al??veri?i yapabilir, e-postalar?n?z? okuyabilir, WAP sitelerinde h?zl? bir ?ekilde gezebilirsiniz.GPRS’tan yararlanmak için, GPRS uyumlu bir cep telefonunuz olmas? yeterlidir.Bunun yan?nda EDGE teknolojisi ise GPRS altyap?s? üzerinden daha h?zl? veri transferi yapabilmek amac?yla geli?tirilmi? bir teknolojidir. EDGE, Geli?tirilmi? GPRS olarak da (EGPRS – Enhanced GPRS) bilinmektedir.?nternet bana laz?m olmaz demeyin bu ayarlar? yap?p cep telefonunuzda haz?r ?ekilde bulundurun.Hiç ummad???n?z yerde laz?m olabiliyor.

Vodafone ?nternet Ayarlar?
Vodafone internet yap?land?rmas?n? di?er hatlar?n yapt??? gibi ad?m ad?m uygulanmas? gerekenleri telefon modeline göre yapm??.

  • ?lk olarak a?a??daki adrese t?klayarak telefon modelimizi seçece?imiz adrese gidiyoruz.
  • [restrict] http://www.vodafone.com.tr/YardimDestek/ayarlar.gprs.php [/restrict]
  • Telefon Markan?z?,Modelinizi ve ayarlamak istedi?iniz türü seçtikten sonra devam diyoruz.
  • A?a??da aç?lan ad?mlar? izleyerek ayarlar?m?z? elle giriyoruz.

Vodafone ?nternet Ayarlar? için bir di?er yol
Ayarlar? telefonunuza otomatik olarak göndermek isterseniz vodafone a giri? yapt?ktan sonra a?a??daki adrese t?klayarak aç?lan yerde Myvodafone kullan?c? bilgilerinizle giri? yap?n?z.Bilmiyorsan?z My Vodafone’a ?imdi kaydolun’a t?klay?n.

[restrict] https://www.vodafone.com.tr/MyVodafone/servisislemleri.telefonayarlari.php [/restrict]

?nternet Ayarlar?n?z? Yapt?ktan Sonra
Ayarlar? yapt?ktan sonra Cep Telefonunda ?nternet adl? yaz?m?z? okuyarak Opera Mini adl? programla telefonunuzdan kolayca internete ba?lanabilirsiniz. Delano Hill Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir