Trapped Dead

Trapped Dead gerçek zamanl? taktiksel bir oyundur.Comandos veya Desparados oyununa benzer.Siz ve arkada?lar?n?z karekterlerini 80 lerin filmlerine benzer canland?rmayla 3. ki?i kameras?yla görüntüler. Tak?m olarak 4 ki?iye kadar oynanabilir.Hikaye, Kansas City, Missouri yak?nlar?nda Hedge Hill adl?  küçük bir kasabada  80’li y?llar?n ba?lar?nda yer al?r. M?s?r, geneti?i de?i?tirilmi? yeni bir tip ekim do?al g?da zinciri yoluyla mutasyona u?ram?? yeni bir virüsün varl??? neden olmu?tur. Enfekte bir hayvan?n bir köpe?i ?s?rmas? ile yerel kasaba sakinlerinin h?zla enfekte virüs salg?n?na neden oldu?iki üniversiteli genç Mike ve Gerald , korkunç bir korku senaryosu ortas?na at?l?r.Keyifli bir yolculuktayken arabalar?n? Çit Tepesi yak?nlar?ndaki bir benzin istasyonuna çekti,fakat onlar benzin istasyonu ve personelini virüslü oldu?unun fark?nda de?illerdi …

Temel Özellikler:

  •  Deh?et verici, sinematik oyun atmosferi
  • Çok say?da ?ok ve sürpriz unsurlar? ile taktiksel oyun
  • Al??veri? merkezi, hapishane, hurda sahas? ve çok daha fazlas? gibi son derece ayr?nt?l? yerler
  • 6 oynanabilir farkl? karakter
  • Offline multiplayer co-op modu Thrilling
  • Çe?itli tuzaklar da dahil olmak üzere interaktif ve dinamik bir oyun ortam?
  • Manifold silahlar, araçlar ve di?er ö?eleri
  • Tek oyunculu,Çok oyunculu,E?li Oyun

Sistem Gereksinimleri :

OS: Windows® XP/Vista/7
Processor: 2.0GHz CPU
Memory: 1GB
Hard Disk Space: 2GB
Video Card: Graphics card supporting shader 3.0 (onboard chipsets are not supported)
DirectX®: 9.0c
Sound: Sound card with DirectX 9.0c support

Ödüller :

?emikler arçelik servisi
bozyaka arçelik servisi
evka 3 arçelik servisi
 Matt Duffy Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir