Team Fortress 2 İndir

Zaman?n en sevilen oyunlar?ndan birisi olan team fortress 2 art?k ücretsiz ve çok daha zevkli. Bir çok server? bünyesinde bulunduran team fortress 2 yi oynamak ve yüklemek çok kolay. Tek yapman?z gereken Steam adl? oyun program?n? indirmek ve yüklemek. Ard?ndan Steam’i çal??t?r?p arama bölümünden Team Fortress 2 ‘ yi bulup indirmek. Geriye kalan her ?eyi Steam hallediyor. Size de e?lenmek kal?yor. 9 adet karakter bulunan ve her birinin ayr? bir özelli?i olan Team Fortress 2’de karakterinizi özelle?tirerek dikkat çekebilirsiniz.

Team Fortress 2 Bilgisayara ?ndir

Oyunu indirmek için a?a??daki adresi kullan?n. Ard?ndan yukar?daki yaz?ya t?klayarak önce Steam’i yükleyin. Steam’i kurduktan sonra team fortress 2 yi yükleyebilirsiniz.

?ndirme Linki : [restrict]http://store.steampowered.com/app/440/?snr=1_5_video__13[/restrict]

Oyun Aç?klamas?:

 “Çevrimiçi edinebilece?iniz en büyük e?lence” – PC Gamer

Art?k ÜCRETS?Z!
Süre yok! ?stedi?iniz kadar, be?endi?iniz sürece oynay?n!

Tüm zamanlar?n en be?enilen ücretsiz oyunu!
Tüm zamanlar?n en popüler aksiyon oyunlar?ndan biri olan Team Fortress 2, yeni oyun modlar?, haritalar?, ekipmanlar? ve en önemlisi ?apkalar? içeren daimi ücretsiz güncellemeleri sunuyor. Dokuz farkl? s?n?f, geni? bir taktiksel yetenek ve karakter yelpazesi ile çe?itli oyuncu becerileri sa?l?yor.

TF serisine yeni misiniz? Endi?elenmeyin!
Tarz?n?z?n veya deneyim seviyenizin ne oldu?unun hiçbir önemi yok, sizin için bir karakterimiz var. Ayr?nt?l? e?itim ve çevrimd??? al??t?rma modlar?, TF2’nun Bayrak Kapmaca, Kontrol Noktas?, Yük Vagonu, Arena, Tepenin Hakimi ve di?er birçok oyun modunu oynamaya ba?lamadan önce becerilerinizi geli?tirmenize yard?m edecek.

Kendi karakterinizi olu?turun!
Oyunda yüzlerce silah, ?apka bulunmaktad?r ve daha da fazlas?n? toplayabilir, i?leyebilir, sat?n alabilir veya takas yapabilirsiniz. Favori s?n?f?n?z? kendi oyun tarz?n?za ve ki?isel be?eninize göre ayarlay?n. Kazanmak için ödeme yapman?za gerek yok, Mann Co. Ma?azas?’nda bulunan e?yalar?n neredeyse tamam?n? oynarken de bulabilirsiniz.

Team Fortress 2 Sistem Gereksinimleri:

En Dü?ük: 1.7 GHz ??lemci, 512MB RAM, DirectX® 8.1 destekli Ekran Kart? (SSE deste?i gerekir), Windows® 7(32/64-bit)/Vista/XP, Fare, Klavye, ?nternet Ba?lant?s?

Önerilen: Pentium 4 ??lemci (3.0GHz ya da daha iyisi), 1GB RAM, DirectX® 9 destekli Ekran Kart?, Windows® 7(32/64-bit)/Vista/XP, Fare, Klavye, ?nternet Ba?lant?s?

Özellikleri:

  • Mac-PC Ortak Çok Oyunculu
  • Steam Ba?ar?mlar?
  • Sesli anlat?m destekli
  • Alt yaz? deste?i
  • ?statistikler
  • HDR deste?i
  • Valve Anti Hile kullan?r
  • Oyun kumandas? kullan?labilir
  • Bölüm düzenleyicisi içerir

menderes arçelik servisi
konak arçelik servisi
kar??yaka arçelik servisi
 Tage Thompson Authentic Jersey

70 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir