Amiral Telefon V20 LG ’nin bu y?l?n ba??nda Mobil Dünya Kongresi zaman?nda  yapt??? özel bir etkinlikle tan?tt??? G5, modüler yap?s? ve geni? kamera aç?s? gibi özellikleri ile dikkat çekmi?ti. Bunun