Sıhhi Boru Çapı Hesaplama Programı

temiz suMekanik tesisat alan?n?n parças? olan s?hhi tesisat projelerinde boru çap? hesaplamas? 2 çe?it olarak yap?lmaktad?r. Temiz suda yük birimi ve musluk birimi hesab?, pis suda ise yük birimi ve sarfiyat birimi olarak yap?lmaktad?r. A?a??daki program ile yeni standart olan yük biriminde hesaplamalar?n?z? yapabilirsiniz. Yapman?z gereken tek ?ey vitrifiye adetleri girmektir. Sonucunda yük birimine göre kullanman?z gereken temiz su, s?cak su, sirkülasyon ve pis su boru çap?n? görebilirsiniz. Ayr?ca sonuçlara t?klayarak boru çaplar?n? kopyalay?p autocad dosyan?za kolayca yap??t?rabilirsiniz.

Temiz ve Pis Su Boru Çap? Hesaplama Program?

Programi Satin Alin

Programi satin alarak; bilgisayariniza indirebilir, tam ekran modunda görüntüleyebilir ve isteklerinizi bana bildirerek programi dilediginiz biçimde gelistirebilirsiniz. Iletisim kurmak için Buraya Tiklayin.

?nceleme

Programda yap?lmas? gereken koyu taral? bölgelere hatta ba?l? olan vitrifiyeleri girmek. Örnek olarak bir hat üzerinde 2 adet WC, 3 adet Lavabo bulunmakta. Adet k?sm?na 2 wc 3 lavabo giriniz ve hesapla butonuna bas?n?z.

Genel olarak belirtilen vitrifiyiler halka aç?k olan yerlerdir. S?k kullan?l?yorsa Genel, Ki?ilere özel ise Özel kullanman?z tavsiye edilir.

E?er kendizin bir vitrifiye eklemek isterseniz alt k?s?mda bulunan (+) tu?una bas?n ve bir isim yaz?n. Adet girin, ard?ndan temiz ve pis su için yük birimini girin. Hesapla butonuna bast???n?z anda boru çap?n? görebilirsiniz.

Not : Sonuçta ç?kan pprc boru çaplar?ndan mavi olan temiz su, k?rm?z? olan s?cak su, mor olan sirkülasyon boru çap?d?r. Sirkülasyon boru çap? genelde s?cak su boru çap?n?n 2 boy küçü?üdür.

Not : Tablodaki yük birimlerinin standart bir de?eri yoktur. De?i?kenlik gösterebilir. Keke Coutee Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hymn to god the father poem analysis essays
Case study on rosacea
Writing prompts for compare and contrast essays introduction
Change in organisations case study
Alternative communication systems during disasters essays on leadership
International business personal statement ucas law
Dissertation hypothesis
Reflective writing marking rubric for essays
Social contract theory essays
Essay on science and religion
Dayz epoch briefcase script tattoos

Laurence olivier hamlet review essays

Creative writing courses primary school

Term paper on learning theories

Book selection tools research report

Narrative about swimming

Personality and problem interpretive essay in world civilization volume ii

Death penalty essay against abortion

Position writing essay

The first three words you see describe yourself essay