Samsung Huawei’ye dava açtığını açıkladı

a12e

 

elektronik devi Samsung Electronics, rakibi Çin merkezli Huawei Technologies’i patent haklar?n? ihlal etti?i iddias?yla Çin’de dava etti.

Yapt??? aç?klamaya göre Samsung, Pekin’de açt??? davada Huawei’yi 6 patentte fikri mülkiyet haklar?n? ihlal etmekle suçlad?. Huawei de May?s ay?nda Samsung’u 4G teknolojisine ili?kin patentlerini ihlal etti?i iddias?yla Amerika ve Çin’de dava etmi?ti.

Y?llard?r sektöre yön veren markalardan biri olan Samsung, ülkemizde de s?kl?kla tercih edilen bir marka olup, tüm dünyada ad?n? duyurmay? ba?aran ?irketlerden bir tanesidir. 1938 y?l?nda, Lee Byung-Chul taraf?ndan kurulan bu ba?ar?l? ?irketler grubu, birçok farkl? teknolojik ürününü tüm dünyada pazarlamaktad?r. Ayr?ca Samsung, üretimlerinin hepsinde kaliteye önem vererek oldukça titiz çal??malar tasarlamaktad?r.
Huawei ise
, merkezi Çin’in Shenzen ?ehrinde bulunan,[2] Çin men?eli ve çok uluslu bir ?irketir. Huawei, 2012 y?l? itibariyle, Ericsson’u geçerek dünyan?n en büyük a? ve telekomünikasyon cihaz? üreticisi konumuna gelmi?tir.

Böyle Bir Dava Olmas? Oldukça ?lginç Ramik Wilson Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir