Rise of the Tomb Raider’ın PS4 Çıkış Tarihi Belli Oldu !!!

Lara Croft, yeni maceras? ile PlayStation 4 e ç?kmaya haz?rlan?yor!. ?lk olarak tam 20 y?l önce görücüye ç?kan ilk Tomb Raider yap?m?, epey ba?ar?l? bir sat?? elde etmi? ve bir seriye dönü?mü?tü. 5. oyundan sonra ne yaz?k ki a??r ele?tiriler almaya ba?layan yap?m, 2014 y?l?nda ç?kan oyunu ile eski günlerine döndü!. Epey be?enilen ve milyonlarca adet satmay? ba?aran oyunun devam? niteli?inde olan Rise of the Tomb Raider ise bilindi?i üzere çoktan Xbox One üzerinde var. Zaman k?s?tlamal? olacak ?ekilde One’a gelen oyun, ?imdi ise PS4 kullan?c?lar? ile bulu?maya haz?rlan?yor. Konuyla ilgili video payla?an yap?mc? firma, oyunun yeni sürümüne dair içerik detaylar?n? ve ç?k?? tarihi bilgisini takipçileri ile payla?t?.

Birkaç Ay Sonra Bizlerle

Yap?lan resmi aç?klamaya göre Rise of the Tomb Raider, 11 Ekim 2016 tarihinde PlayStation 4 için sat??a sunulmu? olacak. 20 y?la özel bir sürüm ile gelece?i aç?klanan bu versiyonunda yeni co-op mod, senaryo içeri?i, k?yafetler ve daha birçok içerik bulunacak. Ayn? içerikleri Xbox One ve PC kullan?c?lar? ile season pass ile birlikte edinebilecekler.

Sanal Gerçeklik Deste?ine Kavu?uyor

Yeni sürümün en dikkat çekici özelli?i ise sanal gerçeklik deste?i içeren yeni bölümü. PlayStation VR deste?ine sahip olaca?? belirtilen yeni modun Lara Croft karakterini birinci bak?? aç?s? ile kontrol etmemizi sa?layaca?? biliniyor Sidney Jones Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir