Rise of the Tomb Raider’ın PS4 Çıkış Tarihi Belli Oldu !!!

Lara Croft, yeni maceras? ile PlayStation 4 e ç?kmaya haz?rlan?yor!. ?lk olarak tam 20 y?l önce görücüye ç?kan ilk Tomb Raider yap?m?, epey ba?ar?l? bir sat?? elde etmi? ve bir seriye dönü?mü?tü. 5. oyundan sonra ne yaz?k ki a??r ele?tiriler almaya ba?layan yap?m, 2014 y?l?nda ç?kan oyunu ile eski günlerine döndü!. Epey be?enilen ve milyonlarca adet satmay? ba?aran oyunun devam? niteli?inde olan Rise of the Tomb Raider ise bilindi?i üzere çoktan Xbox One üzerinde var. Zaman k?s?tlamal? olacak ?ekilde One’a gelen oyun, ?imdi ise PS4 kullan?c?lar? ile bulu?maya haz?rlan?yor. Konuyla ilgili video payla?an yap?mc? firma, oyunun yeni sürümüne dair içerik detaylar?n? ve ç?k?? tarihi bilgisini takipçileri ile payla?t?.

Birkaç Ay Sonra Bizlerle

Yap?lan resmi aç?klamaya göre Rise of the Tomb Raider, 11 Ekim 2016 tarihinde PlayStation 4 için sat??a sunulmu? olacak. 20 y?la özel bir sürüm ile gelece?i aç?klanan bu versiyonunda yeni co-op mod, senaryo içeri?i, k?yafetler ve daha birçok içerik bulunacak. Ayn? içerikleri Xbox One ve PC kullan?c?lar? ile season pass ile birlikte edinebilecekler.

Sanal Gerçeklik Deste?ine Kavu?uyor

Yeni sürümün en dikkat çekici özelli?i ise sanal gerçeklik deste?i içeren yeni bölümü. PlayStation VR deste?ine sahip olaca?? belirtilen yeni modun Lara Croft karakterini birinci bak?? aç?s? ile kontrol etmemizi sa?layaca?? biliniyor Sidney Jones Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

How to make a title page college paper
Being filipino essays tagalog
The aviator ocd essays of elia
List of sentence starters for essays about education
Essays ruckel
Case study diffusion of innovation bell
Thromboxane prostaglandin synthesis inhibitors
Hq essays on love
Dissertation les expressions de cause
Homework live sycamore
Aminoacetonitrile synthesis of dibenzalacetone

Davis moore thesis states that allow

Biotechnology research articles pdf files

Mohr siebeck verlag dissertation writing

Science research paper abstract outline

Parachutes does size matter research articles

Reflective essay about group work in the classroom

Barber briefcase another case solved tedious testament

Creating titles for essays

Worst case scenario survival handbook ebook