Revit Mep 2D Autocad Export Alma

revit mep 2d exportRevitte çizilen 3 boyutlu bir çizimi export edip dwg format?nda kaydetmek oldukça kolay bir yöntem. Tek yapman?z gereken sol üstte revitin simgesine t?klay?p export seçene?inden autocad>dwg yolunu izlemek. Fakat revitte çizimin direk olarak export edilmesi dwg format?nda 3 boyutlu olarak kaydedilmesine sebep oluyor. Buda hem dosya boyutunu büyültüyor hemde ç?kt? al?nd???nda çizgi stilini bozuyor veya yaz? kalitesini de?i?tiriyor. Bu yaz?da çok kolay bir ?ekilde revitten 2d export almay? göstericem.

Revit’de Çizilen Çizimin 2D Export Al?nmas?

Revitte çizimi bitirdikten sonra yukar?da view > user interface yolunu takip ediyoruz ve resimdeki gibi project browser?n seçili oldu?undan emin oluyoruz,

project browser

Project Browser menüsünde Sheets sekmesini bulup new sheet diyoruz,

revit sheet

Olu?turdu?umuz sheet’e sa? t?klay?p add view diyoruz

sheet view

Ve export almak istedi?imiz görüntüyü seçip ok diyoruz. Ekranda sheetin yerini belirleyip t?kl?yoruz. Bundan sonra yapmam?z gereken tek ?ey resimde gösterilen ?ekilde export almak.

revit export

Not : Üstte gösterilen yolu takip edip Dwg seçildikten sonra aç?lan menüden export ayarlar?n? yap?n?z. DWG format?n? 2007 olarak kaydetmek yarar?n?za olacakt?r. Buffalo Sabres Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir