Pokemon Go ç?lg?nl??? beraberinde küçümsenmeyecek bir güvenlik riskini de beraberinde getirdi. Pokemon Go’yu telefonlar?na kuranlar mecburen Gmail hesaplar? üzerinden oyuna eri?im sa?layabiliyor. Kullan?c?lar ?ifrelerini vererek Pokemon Go’ya girerken di?er yandan Google hesab?na da tam eri?im sa?l?yor. Bu da Pokemon Go’nun yap?mc?s? Niatic Labs’?n tüm maillerinizi okumas? bir yana mail dahi gönderebilecek kadar yetkilendirildi?i anlam?na geliyor.

Google’?n hesaplar?na tam yetki verilen uygulamalarla ilgili kural? ?öyle: Google hesaplar?na tam eri?im sa?layacak uygulamalara kullan?c?lar?n kesinlikle tam güvenmesi gerekiyor. Tam yetki verilen uygulamalar Google ?ifresini de?i?tiremiyor ve Google Wallet gibi ödeme arac?n? kullanam?yor; ancak mailler okunabiliyor veya mail istenirse gönderilebiliyor.

Örne?in iPhone’a yüklenen Google Maps ile iPhone’lar Google hesab?na tam eri?im sa?larken, kullan?c? bu telefona güvendi?inden bunu yap?yor. Ancak güvenilir olmayan bir uygulamaya tam yetki verildi?inde sonunu kestirebilmek oldukça güç ve güvenlik riski var.

POKEMON GO ?Ç?N GOOGLE HESABINA VERD???M YETK?Y? NASIL KALDIRIRIM?

Öncelikle bu adrese girerek Google hesab?n?za hangi uygulamalara tam yetki verdi?inize bak?n. Pokemon Go Release’i görüyorsan?z üzerine t?klay?n. Daha sonra ‘Kald?r’ ibaresine dokunun. Böylece Google hesab?n?za Pokemon Go için yetkiyi kald?rm?? oluyorsunuz.

Ancak bu i?lemin ard?ndan oyuna giremeyece?inizi de belirtelim.