Pokemon Go Hİle !

Geçti?imiz günlerde bir YouTube kullan?c?s? taraf?ndan ke?fedilen aç?k sayesinde Pokemon GO’da istedi?iniz pokemonu bulabiliyorsunuz. Ke?fedilen aç???n i?leyi?i ise oldukça basit!

Pokemon GO Hacklendi!

Geçti?imiz günlerde FrozenAquaCat kullan?c? ismine sahip YouTubertaraf?ndan ilginç bir Pokemon GO aç??? tespit edildi.

Aç?k, kullan?c?lara yak?n?ndaki pokemonu istedi?i ba?ka bir pokemon ilede?i?tirme olana??n? sa?layabiliyordu.

Aç???n yap?m?yla alakal? bir video koymay? da ihmal etmeyen FrozenAquaCatvideoda oyunda kar??s?na ç?kan basit bir pokemonu oyunun en ender pokemonlar?ndan birisi olan Zapdos olarak göstermeyi ba?ar?yor.

 

Yazd??? ufak bir python kodu ile Android emülatörüne müdahale etti?ini belirten FrozenAquaCat aç???n sadece görüntüden ibaret oldu?unu belirtti.

Pokemon görüntüde varm?? gibi gözükse de, yakalamaya çal??t???n?zda sunucudaki pokemon ile programdaki pokemon uyu?mad??? için oyun kapan?yor.

Her ne kadar tam anlam?yla çal??m?yor olsa da Pokemon GO‘daki en ilginç aç?klardan birisi oldu?u kesin.

::Pokemon GO’da bulunan aç?k hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

 Chaz Green Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir