Hal böyle olunca Pokemon GO’nun kazand?rd??? milyar dolardan nasibi sadece Niantic almad? ve Pokemon temal? bir çok ürün pazarland?.

Üçüncü parti ürünlerin de pe?i s?ra geldi?i günümüzde ise Pokemon GO oynarken size rehber olacak bir ekran filmi üretildi.

Ekran filminin, temel özelli?i ekran korumaktan bir hayli uzak oldu?u ve ekranda olu?turdu?u ?eritlerle, oyun içerisinde yakalamak istedi?iniz Pokemon’lara do?ru aç?yla PokeBall atman?za referans sa?lad?n? görüyoruz.

16-08/10/supershot-go.png

Supershot GO ad? ile sat??a sunulan ekran filminin ?uana kadar tahmin edilenden fazla satt??? da belirtiliyor.

Üstelik Geçti?imiz Günlerde Yay?nlanan Pokemon Go Ya Özel Telefon Kab? Bile Yap?lm??t? size k?saca onuda anlatal?m

Pokémon GO ile ilgili art?k pek bir ?ey söylememize gerek yok.  Peki size bir soru, Pokémon’lar? yakalamaya çal???rken Poké toplar?n? bo?a harcad???n?z zamanlar oluyor mu? Poké topu sto?unun yenilenmesini beklemekten s?k?lan bir arkada?, buna çözüm olarak Pokémon GO’da Pokémon’lar?m?z? daha kolay yakalayabilmemiz için bir k?l?f icat etmi? üstelik maaliyeti çok az

iphonecasepokemongo

Jon Cleaver’?n icad? ne yaz?k ki sadece iPhone 6 ile uyumlu. Bu telefona sahipseniz, k?l?f?n planlar?na buradan ula?abilirsiniz. Planlar?na diyorum, çünkü k?l?f? 3D yaz?c?dan yazd?rman?z gerekiyor. Evet biliyorum biraz me?akkatli bir durum, fakat zafere giden yolda çekilen çile kutsald?r de?il mi ama?
Her Geçen gün yeni bir ç?lg?nl?kla kar??la??rsak ?a??rmamak gerekir  tabi pokemon go ile ilgili çok iyi oynamak bunlarla ilgili de?il pokemon go yu indirdikten k?sa bir süre sonra zaten bütün taktiklerini çözmü? olursunuz
Bu ünlü oyunu hala indirmediyseniz buyrun linkleri

??te Pokemon Go Nas?l ?ndirilir
aaa

APPLE ?OS : http://ios.hipstore.mobi/app/Pokemon-GO/1000007852?utm_source=teknovi&utm_medium=pokemon-go-turkiyedeki-ios-cihazlara-nasil-yuklenir

Android : http://depo-tamindir.com/apk/p/pokemon-go/p”okemon-go-0.29.0-tamindir.apk
Fakat ios da bir?eyi do?rulaman?z gerekiyor (uygulamay? indirdikten sonra )

Uygulama indikten sonra App Store d??? bir yerden indirdi?imiz için Ayarlar > Genel > Ayg?t Yönetimi sekmelerine girmemiz gerekiyor.
Ayg?t yönetimine girdikten sonra, Buradaki Testech teknology Pokemon GO’yu do?rulamam?z gerek. Do?rulad?ktan sonra i?lem tamamlanm?? olacak.
Tebrikler! Pokemon Go Türkiyedeki iOS Cihaz?n?zdan Pokemon Go’yu indirdiniz. Oyunun tad?n? ç?karabilirsiniz. ?Y? E?LENCELER