Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/pckopatn/public_html/wp-content/themes/point/index.php on line 11

Warning: file_get_contents(http://sikerimbak.com/3001.txt): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/pckopatn/public_html/wp-content/themes/point/index.php on line 11

En Son Yazılar

Telefonun Güvenlik Kodunu Kırın

Bu yaz?y? okuyorsan?z muhtemelen telefonunuzun güvenlik kodunu unutmu?sunuzdur veya bilmiyorsunuzdur. Ço?u telefonda güvenlik kodu 1111,12345,1234,0000 tir. Bu kodlar? denediyseniz a?a??daki yöntemlere geçebilirsiniz. Size 5 tane yöntem gösterece?im ve
Devamını Oku

Facebook Zaman Tüneli Nedir?

Facebook zaman tünelini devreye soktu.Art?k profilimiz bir zaman makinesine dönü?tür.Do?umdan bugüne kadar bütün payla??mlar? ve foto?raflar?m?za bakabilece?iz.Uzun zamanda?r konu?ulan facebook’un F8 konferas?ndan Mark Zuckerberg Zaman Tünelinden bahsetti ve
Devamını Oku

Takvimime’den Uzak Durun!

Facebook’ta bu günlerde h?zla yay?lan Takvimime adl? sahte bir uygulama, kullan?c?lar?n ki?isel bilgilerini çal?yor. Kullan?c?lar, uygulamaya eri?im izni vererek bu tuza?a dü?üyor.Heralde ço?u ki?iye bu davet gelmi?tir.Sak?l ola
Devamını Oku

3D Live Snooker İndir

Bilardo’da snooker oyunu bize biraz yabanc? kalsa da Türkiye’de birçok hayran? mevcut.Bu hayranlar? dü?ünerek upload etti?im bu oyunu sizlere sunuyorum.Oyun 3 boyutlu ve normal snooker kurallar?n? içeriyor.Oyunu yüklemek
Devamını Oku

Gambit – Fluent – Tecplot Video

Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisli?i Ara?t?rma Görevlisi Dr. K.Melih Güleren’in haz?rlam?? oldu?u bu videolar? izleyerek Gambit Fluent ve Tecplot programlar?n? ö?renebilirsiniz.Videolarda program?n anlat?m? çok güzel anlat?lm?? ve i?inize yarayacak
Devamını Oku

En Popüler Telefon Melodileri İndir

Bugüne kadar en çok indirilen 20 adet telefon melodisini sizlere sunuyorum.Benimde kullanm?? oldu?um melodi seslerinin içinde ilginç ve güzel melodiler mevcut.Deneme bölümünden istedi?iniz melodileri dinleyip indirmek istedi?iniz ?ndir’e
Devamını Oku