NİNTENDO POKEMON GO İÇİN TASARLADIĞI YENİ CİHAZINI TANITTI !!

N?NTENDO POKEMON GO ?Ç?N TASARLADI?I YEN? C?HAZINI TANITTI


Nintendo Pokemon GO için tasarlad??? yeni cihaz?n? tan?tt?

Nintendo ?irketi son zamanlar?n en popüleroyunu Pokemon GO hayranlar?  için özel bilezik üretrvrk Yeni cihaz sayesinde pokestop ve pokemonlar?n aray??? kolayla?acak.

Bilezikte örülmü? kemerin üzerinde titre?imli ve ???kl? bir cihaz olacak Cihaz ile telefonun senkronizasyonu için Bluetooth kullan?lacak(fakat biraz sorun olabilir çünkü pokemonGO ?arj? çok götüren bir oyunun bluetooth ile birle?mesinde ne olu?acak merak konusu ). Oyuncu pokestopa yakla?t???nda cihaz ayd?nlanacak ve titre?im verecek ve ses de ç?karacak

Pokestop’dan oyundaki de?erli özelliklerin ç?kmas? için dokunmak yeterli olacakt?r. Yani bunun için telefonu kullanmaya gerek kalmayacak. Çevrenizde herhangi bir pokemonun oldu?unda bilezik devreye girecek titre?im ve ayd?nlatma özelli?i ile pokemon uyar?s? yapacak.

Pokemon tespit edildi?inde ona Pokeball-u cihaz?n merkezi butonuna atmak yeterli olacak. Cihaz temmuz ay? sonunda sunulmas? bekleniyordu. Fakat ?irket cihaz?n Eylül ay?nda sunulmas?na karar verdi.
Fiyat? hakk?nda pek bir bilgimiz yok fakat ileri zamanlarda size fiyatlar?yla beraber i?levlerinide söyleyece?iz

 Justin Britt Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Referencing in university essays replying
Kenyalaw case search
Pharma research jobs in singapore
Essay on i p s officers
Tourism research topics essays about life
Finance research papers in pakistan pharmacology
Golden eagle classification essay
Free printable daily homework sheets
Conceptual framework qualitative thesis chapter
Pike fish market case study
Essay on past incidents

Rizal college of laguna thesis examples

Synthesis of aspirin microchemistry kit lab

Staircase storage plans

Map case sparks

Group conformity sociology essay help

Mysql like case sensitive examples

Li ending words for essays

How to write a reaction essay paper

Cv cover letters examples