NİNTENDO POKEMON GO İÇİN TASARLADIĞI YENİ CİHAZINI TANITTI !!

N?NTENDO POKEMON GO ?Ç?N TASARLADI?I YEN? C?HAZINI TANITTI


Nintendo Pokemon GO için tasarlad??? yeni cihaz?n? tan?tt?

Nintendo ?irketi son zamanlar?n en popüleroyunu Pokemon GO hayranlar?  için özel bilezik üretrvrk Yeni cihaz sayesinde pokestop ve pokemonlar?n aray??? kolayla?acak.

Bilezikte örülmü? kemerin üzerinde titre?imli ve ???kl? bir cihaz olacak Cihaz ile telefonun senkronizasyonu için Bluetooth kullan?lacak(fakat biraz sorun olabilir çünkü pokemonGO ?arj? çok götüren bir oyunun bluetooth ile birle?mesinde ne olu?acak merak konusu ). Oyuncu pokestopa yakla?t???nda cihaz ayd?nlanacak ve titre?im verecek ve ses de ç?karacak

Pokestop’dan oyundaki de?erli özelliklerin ç?kmas? için dokunmak yeterli olacakt?r. Yani bunun için telefonu kullanmaya gerek kalmayacak. Çevrenizde herhangi bir pokemonun oldu?unda bilezik devreye girecek titre?im ve ayd?nlatma özelli?i ile pokemon uyar?s? yapacak.

Pokemon tespit edildi?inde ona Pokeball-u cihaz?n merkezi butonuna atmak yeterli olacak. Cihaz temmuz ay? sonunda sunulmas? bekleniyordu. Fakat ?irket cihaz?n Eylül ay?nda sunulmas?na karar verdi.
Fiyat? hakk?nda pek bir bilgimiz yok fakat ileri zamanlarda size fiyatlar?yla beraber i?levlerinide söyleyece?iz

 Justin Britt Authentic Jersey

159 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir