Neden Mutlaka Asansörlerde Ayna Bulunur ?

Herkesin Günde En Az Bir Kere Kulland??? Asansörde Aynan?n Neden Oldu?unu Biliyormuydunuz ?

asansor-300x228

hepimizin merak etti?i asansörlerin etraf?nda veya kar??s?nda neden ayna oldu?unu sizler için kaynaklar yard?m?yla ara?t?rd?k.

Asansöre bindi?imizde ilk dikkatimizi çeken aynadaki yans?mam?z oluyor ve hemen üstümüzü ba??m?z? düzeltmeye ba?l?yoruz. Peki sizce asansörlerde ayna olmas?n?n esas amac? bu mu?

Asansörlerde ayna olmas?n?n iki adet sebebi vard?r; Bunlardan biri asansör ça??rd???n?z kata geldi?inde kabinin gelip gelmedi?ini anlamak içindir. Yani asansöre binerken kendi görüntümüzü görüyorsak, ça??rd???m?z asansör ile birlikte kabin gelmi?tir ?kinci sebebi ise klostrofobileri olan insanlar içindir. Yani kapal? yerde kalma fobisidir ki asansörde bulunan aynalar yans?tma sayesinde asansör içini 2 kat gösterir yan Bir kutu içinde katlar? ç?karken kabin duvarlar? sanki üzerinize geliyormu? gibi olur. Bu yüzden ayna kullan?larak bir derinlik ve ferahl?k hissi uyand?r?l?r

Yard?m Al?nan Kaynak: YeniMeram  Alexander Mogilny Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Humanities reflective essay format
An essay on man alexander pope hope springs eternal pawtucket
Grignard synthesis of primary alcohol from alkene
Content writing agencies in india
Homework helpline number
National geographic adventure paper review
Mba research proposal ppt
Write an essay on computer in hindi
College life story essays
Process theory of motivation case study
Content writing agencies in india

Montaigne essays cohen pdf reader

Canterbury school ft myers homework hotline for elementary

Case software engineering

What should i write my college admissions essay about

Essay on mltp act mizoram public service

Research papers on international finance centre

Urban livelihood essays on success

Virginia tech admissions essays examples

Benefits of parents helping with homework