Neden Mutlaka Asansörlerde Ayna Bulunur ?

Herkesin Günde En Az Bir Kere Kulland??? Asansörde Aynan?n Neden Oldu?unu Biliyormuydunuz ?

asansor-300x228

hepimizin merak etti?i asansörlerin etraf?nda veya kar??s?nda neden ayna oldu?unu sizler için kaynaklar yard?m?yla ara?t?rd?k.

Asansöre bindi?imizde ilk dikkatimizi çeken aynadaki yans?mam?z oluyor ve hemen üstümüzü ba??m?z? düzeltmeye ba?l?yoruz. Peki sizce asansörlerde ayna olmas?n?n esas amac? bu mu?

Asansörlerde ayna olmas?n?n iki adet sebebi vard?r; Bunlardan biri asansör ça??rd???n?z kata geldi?inde kabinin gelip gelmedi?ini anlamak içindir. Yani asansöre binerken kendi görüntümüzü görüyorsak, ça??rd???m?z asansör ile birlikte kabin gelmi?tir ?kinci sebebi ise klostrofobileri olan insanlar içindir. Yani kapal? yerde kalma fobisidir ki asansörde bulunan aynalar yans?tma sayesinde asansör içini 2 kat gösterir yan Bir kutu içinde katlar? ç?karken kabin duvarlar? sanki üzerinize geliyormu? gibi olur. Bu yüzden ayna kullan?larak bir derinlik ve ferahl?k hissi uyand?r?l?r

Yard?m Al?nan Kaynak: YeniMeram  Alexander Mogilny Jersey

24 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir