Mobilcadde.com Güvenli midir?

Merhaba arkada?lar.1 hafta önce alm?? oldu?um Sony Ericson Xperia Neo V telefona k?l?f almak istedim.Baya bi ara?t?rma yapt?m, piyasada az bulundu?u için internetten almaya karar verdim.Ebay.com dan almak istedim ilk ba?ta cidden çok de?i?ik k?l?flar var.Ama ordakiler genelde sert plastiktendi.Ben slikon k?l?f arad???m için ve kargo süresinide dü?ündü?üm için Türk sitelerinden almak istedim.Google’da mobilcadde.com a rast geldim.Site tasar?m? oldukça ho? güzel ve arad???n?z ürüne kolayca eri?ebiliyorsunuz.Tek s?k?nt?y? ödeme konusunda ya?am??t?m.Kredi kart? bilgilerini istedi?i zaman tasar?m oldukça bo? gözüktü ve bana güvensiz gelmi?ti.Yinede ?ans?m? denedim ve sat?n alma i?lemini yapt?m.Ürün elime tam 1 günde ula?t?.Kargolar? oldukça h?zl?.Site yetkilerinin kredi kart? bölümünde daha güvenilir bir görüntü vermelerini öneririm.3d secure veya sanal klavye daha güvenilir olmas?n? sa?layacakt?r.

+ Yanlar? :

  • ??k ve aç?k bir tasar?m
  • H?zl? kargo
  • Sipari?leriniz telefonla gerçekle?tirebilir, kap?da ödeme yapabilirsiniz.
  • 20 TL ve üzerindeki tüm al??veri?lerinizde kargo ücreti ödemezsiniz.
  • Kap?da ödeme imkan?
  • Ücretsiz iade ve de?i?im

– Yanlar? :

  • 3D secure seçene?inin bulunmamas?
  • Kart bilgileri girerken sanal klavye bulunmamas?

Sipari? Etti?im Ürün:


E?er mobil aksesuar ar?yorsan?z mobilcadde.com u öneririm.Ben bir sorun ya?amad?m arkada?lar.Yetkililerin yak?nda 3d secure imkan? koyaca??ndan eminim. Justin Braun Womens Jersey

5 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir