Liger – Erkek Aslan ve Dişi Kaplanın Yavrusu

Liger, erkek aslanla di?i kaplan?n çiftle?mesinden ortaya ç?kan yavruya verilen isim. Bu isim ?ngilizcedeki aslan (lion) ve kaplan (tiger) kelimeleri birle?tirilerek türetilmi?tir.Bu melez canl? kedigiller familyas?n?n en dev üyesidir. Ortalama bir erkek aslan 320 erkek kaplan 370(sibirya kaplani ORT.= 650 kg) kg olarak ya?amlar?n? sürdürürken, aslan baba ile kaplan anneden do?an bu melez canl?lar ölene kadar büyürler.ayr?ca kaplan baba ile aslan ana dan olan tigonlardan daha iridirler.Ayn? di?er melez hayvanlar gibi üretkenlik özellikleride yoktur. Agirliklari ortalama olarak yoktur. Ama 2 tona ulasabilir hatta gecebilirler. Ayaga kalkinca 6.0 m yi geçebilirler.
 Chris Maragos Womens Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir