Laptop Bataryası Nasıl Korunur?

Bugüne kadar bende dahil ço?u ki?inin can? yanm??t?r laptop bataryas?ndan.Art?k kulland???m batarya öyle bir hale geldi ki ?arz?ndan 1 saniyeli?ine ç?karsam laptop kapan?yor.Masaüstü bilgisayardan fark? kalmad? yani.Benim bataryay? ç?karmaktan ba?ka yapabilece?im bir ?ey kalmad?.E?er sizde ayn? durumdaysan?z bataryay? ç?kart?n, hiç de?ilse laptopun ?s?nmas?n? biraz engellemi? olursunuz.Yeni bir batarya almak isteyen arkada?larda olabilir ben bunuda tavsiye etmiyorum çünkü ürüne göre pahal?.Ona o kadar para verene kadar yeni bir bilgisayar almak daha mant?kl? geliyor.Zaten bataryan?z öldüyse bilgisayar?n?zda eskimi? demektir.Yeni laptop alan arkada?lara bu yaz? dikkatli okusun çünkü sizinde batarya problemi ya?aman?z? istemem.Li-ion pilleri genelde 300-500 aras? tam ?arj veya 2000 k?smi ?arj ömrüne sahiptir.?imdi sizlere laptop bataryas?n?n(Li-ion bataryalar?n?n) nas?l kullanmas? gerekti?ini anlataca??m.

  • Laptopunuzu ilk ald???n?zda ?arz?n?z? tam olarak doldurun.
  • Pilinizi dolapta sakl?yacaksan?z, %40-%50 doluyken saklay?n.
  • ?arz?n?z? tam olarak bitirmeyin.Mesela ?arz?n?z %10’un alt?na dü?tü?ünde prize tak?n.?arz? tam olarak bitirmek pile büyük bir yük bindirdi?inden ömrünü azaltmaktad?r.
  • Bataryan?z? tam dolu iken gereksiz yere kullanmay?n.E?er batarya ile i?iniz yoksa masan?n üstünde kullan?yorsan?z mesela bataryan?z? ç?kart?n gerekti?inde tak?n.
  • Li-ion pillerde hasar sa?layan iki büyük ?ey = Is? ve Pili Sonuna Kadar Harcamak
  • A??r? h?zl? ?arj pili öldürüyor.
  • Sak?n olaki laptopunuz çal???r durumdayken bataryan?z? ç?kartmay?n.Olu?an dalgalanmadan anakart?n?z? yakabilirsiniz.

  Evan Rodrigues Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Second thoughts are best essayists
Essays editorials for teens
Cpyb scholarship essays
Pour que tu essayscorer
Cormac mccarthy the crossing ap lit essay format
Essay about me and my sister
History essay introduction structure
Religious education in schools essays
Write academic papers for money
Attention grabbers for essays samples
Salutations definition example essays

Something told the wild geese poem analysis essays

Personal essay about parents divorce effect

Euthanasia speech outline essays on global warming

Faculty development programme topics for essays

English essays for competitive exams pdf files

Critical review essay thesis ideas

Free illegal immigration essays

Business opinion essays

Form follows function biology essays