KPSS Puan Türleri ve Anlamları

KPSS s?nav sonuçlar? aç?kland?ktan sonra sonuçlarda puan türü olarak bir sürü puan türü görüyoruz. Bu puan türlerinin anlamlar? ve bölümleri birbirinden farkl?. Bölümünüze göre puan türünün kar??l???n? a?a??dan görüntüleyebilirsiniz. Kaynak

Kpss A ve B Nedir?

Kpss – A : genel olarak müfetti?, uzman, denetmen ve kontrolör yard?mc?l??? ile kaymakam adayl??? kadrolar?ndan olu?maktad?r.
Kpss – B : müfetti?, uzman, denetmen ve kontrolör yard?mc?l??? ile kaymakam adayl??? kadrolar? d???ndaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolard?r.

KpssP1 P2 P3 … Nedir?

KPSSP1 Merkez Bankas?

KPSSP2

KPSSP3 L?SANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLE?T?RMELER?NDE (ÖSYM YERLE?T?RMES?) KULLANDI?I PUAN

KPSSP4 DPT TCMB Uzman Yard?mc?s? TCMB Denetçi Yard?mc?s? GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

KPSSP5 Çal. ve Sos. Güv. E?itim Uz. Yrd., Kamu ihale Uzman Yrd., Rekabet Uzman Yard?mc?s? GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP6 Denizcilik Müs. Denizcilik Uz.Yrd., SPK Uzman Hukukçu Yard?mc?s?, SPK Uzman Yard?mc?s?, EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis) GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

KPSSP7

KPSSP8 Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varl?klar? ve Müzeler Genel Müdürlü?ü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Yat?r?m ve ??letmeler Genel Müdürlü?ü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy ??. Bak Müf. Yard. GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2

KPSSP9

KPSSP11

KPSSP12 Sa?l?k Bak. Müfetti? Yard?mc?s? (Teknik) GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1

KPSSP13

KPSSP14

KPSSP15

KPSSP16

KPSSP17 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzm.Yrd. (Mühendis) GY:0,3, GK:0,2, ?K:0,2, YD:0,3

KPSSP18 Hazine Uzman Yard?mc?s? (Ulus. Tic.) G Y.0,15, GK:0,1, ?K:0,45, YD:0,3

KPSSP19

KPSSP20

KPSSP21 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk) Bay?nd?rl?k ve ?skan B. Müf.Yrd. (Hukuk) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

KPSSP22 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (?ktisat) Hazine Uzm.Yrd. (?ktisat) GY:0,1, GK:0,1, ?K:0,5, YD:0,3

KPSSP23 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (??letme) Hazine Uzm.Yrd. (??letme) GY:0,1, GK:0,1, ??:0,5, YD:0,3

KPSSP24 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (Maliye) Hazine Uzm.Yrd. (Maliye) TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

KPSSP25 Hazine Uzm.Yrd. (?statistik) SSK Sigorta Uzman Yard?mc?s? (Aktüerya) GY.0,1, GK:0,1, ?A:0,5, YD:0,3

KPSSP26

KPSSP27

KPSSP28

KPSSP29

KPSSP30 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (Kamu Yön) Hazine Uzm.Yrd. (Kamu Yön) GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

KPSSP31 ?çi?leri APK Uzman Yard?mc?s? ?çi?leri ?l Planlama Uzman Yrd. TBMM Uzman Yard?m?c?s? GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

KPSSP32

KPSSP33

KPSSP34 D?E Uz.Yrd. (Teknik) Hazine Uz. Yrd (Sigortac?l?k/Aktüerya) TBMM Uzman Yard?m?c?s? GY:0,15, GK:0,1, ?K:0,2, EK:0,15, ?A:0,3, YD:0,1

KPSSP35 Ba?-Kur Denetmen Yard?mc?s? Ula?t?rma Bakanl??? Türkiye Vagon Sanayi A.?. Müfetti? Yard. TBMM Uzman Yard?m?c?s? GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,2, MA:0,2, MU:0,2

KPSSP36 AB Genel Sekreterli?i AB Uz.Yrd. (Uluslar) D??i?leri Aday Meslek Memuru Sa?l?k Bk. AB Uzman Yard GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, ?K:0,05, U?:0,1, YD:0,6

KPSSP37 Kaymakam Aday? TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ?K:0,2, KY:0,4, MA:0,1

KPSSP38

KPSSP39

KPSSP40 Stajyer Hazine Kontrolörü Maliye Müfetti? Yard?mc?s? GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ?K:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP41

KPSSP42 Devlet Mallar? Uzman Yard?mc?s? Milli Emlak Denetmen Yard?mc?s? Milli Emlak Uzman Yard?mc?s? GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, ?K:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP43 Muhasebat Muhasebe Uzman Yard. Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard. Devlet Muhasebe Uzman Yard?mc?s? GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,?K:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP44 Gümrük Müfetti? Yrd. Gümrük Uz. Yrd. Stajyer Gümrük Kontrolörü GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP45

KPSSP46

KPSSP47 Devlet Personel Uz.Yrd. TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

KPSSP48 TBMM Uzman Yard?mc?s? GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, ?K:0,1, KY:0,15, U?:0,15

KPSSP49 Devlet Gelir Uzman Yard?mc?s? Gelir Uzman Yard?mc?s? Vergi Denetmen Yard?mc?s? GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP50

KPSSP51 San ve Tic Bak. Müf. Yrd. San ve Tic Bak. Te?k. Stajyer Kont. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP52

KPSSP53 Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varl?klar? ve Müzeler Genel Müdürlü?ü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Yat?r?m ve ??letmeler Genel Müdürlü?ü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

KPSSP54 Hesap Uzman Yard?mc?s? GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, ?K:0,1, ??:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP55

KPSSP56 Devlet Bütçe Uzman Yard?mc?s? TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ?K:0,15, ?A:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP57 Stajyer Gelirler Kontrolörü GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ?K:0,15, ??:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP58 D?E Uz.Yrd. Hazine Uzm.Yrd. (ÇEE?) GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ?K:0,2, ?A:0,1, ??:0,15, MU:0,05, YD:0,1

KPSSP59

KPSSP60

KPSSP61

KPSSP62 Kamu ihale Uzman Yard?mc?s? GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, ?K:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP63 SSK Sigorta Uz.Yrd. (Finansman Alan?nda) (6) GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, ?K:0,1, |?:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3

KPSSP64 San. ve Tic. Bk. AB Uzm. Yard. GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, ?K:0,05, !A:0,05, ??:0,05, KY:0,05, U?:0,05, YD:0,3

KPSSP65

KPSSP66

KPSSP67 Sa?l?k Bak. Müfetti? Yard?mc?s? (?dari) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,1, ??:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1

KPSSP68 D??i?leri Aday idari Memur GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

KPSSP69 D??i?leri Haberle?me Teknik P. GY:0,4, GK:0,25, ?A:0,15, YD:0,2

KPSSP70 Bay?nd?rl?k ve ?skan B. Müf.Yrd. (Mühendis) (18) GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3

KPSSP71

KPSSP72 MASAK Uzman Yard?mc?s? GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP73

KPSSP74

KPSSP75

KPSSP76 Hazine M. Sigorta Denetleme Uz. Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ?K:0,1, ??:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP77 Telekomünikasyon Uzman Yard?mc?s? (G?H) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, ?K:0,15, ??:0,15, MU:0,1, YD:0,15

KPSSP78 Telekomünikasyon Uzman Yard?mc?s? (THS) GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15

KPSSP79

KPSSP80

KPSSP81

KPSSP82

KPSSP83

KPSSP84

KPSSP85

KPSSP86

KPSSP87

KPSSP88 Hazine Uzman Yard?mc?s? (Ulus. ?li?.) Sa?l?k Bk. AB Uzman Yard GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, ?K:0,1, U?:0,1, YD:0,4

KPSSP89 Çal. Sos. G.B. Müfetti? Yrd. Tar ve Köy ??. Bak Kont. Yrd. GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, ?K:0,1, ??:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP90

KPSSP91

KPSSP92 Hazine Uzm.Yrd. (Matematik) Hazine Uzman Yard?mc?s? (Ekonometri) APK Maliye Uzman Yard?mc?s? GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ?K:0,15, lA:0,15, YD:0,3

KPSSP93 ÖN L?SANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLE?T?RMELER?NDE (ÖSYM YERLE?T?RMES?) KULLANDI?I PUAN

KPSSP94 ORTAÖ?RET?M MEZUNLARININ KPSS-B YERLE?T?RMELER?NDE (ÖSYM YERLE?T?RMES?) KULLANDI?I PUAN

KPSSP95 Ba?bakanl?k Uz.Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ?K:0,1, |?:0,1,KY:0,1, MA:0,1, U?:0,1, YD:0,15

KPSSP96 DT Müs. D?? Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd. GY:0,35, GK:0,35, ??:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP97 Ba?bakanl?k Uz.Yrd. (Hukuk A??rl?kl? Puan) TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, ?K:0,1, KY:0,1

KPSSP98 TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,15, GK:0,15, ?K:0,5, ??:0,1, MU:0,1

KPSSP99

KPSSP100 Stajyer D?? Tic. Kont. (Hukuk A??rl?kl? Puan) GY:0,1, GKfl.-if HU:0,5, ?K:0,1, KY:0,1,MU:0,1

KPSSP101

KPSSP102

KPSSP103 EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2

KPSSP104 EPDK Enerji Uzman Yrd GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,15, ??:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP105

KPSSP106 Maliye Bk. AB Uzman Yard GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

KPSSP107

KPSSP108 D?? Ticaret Uz.Yrd. GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

KPSSP109

KPSSP110

KPSSP111

KPSSP112 TBMM Uzman Yard?mc?s? GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2

KPSSP113

KPSSP114

KPSSP115 ÇSGB Çal??ma Uz. Yrd. GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, ?K:0,1, ?A:0,1, MA:0,1, U?:0,1, YD:0,1

KPSSP116 Çal. ve Sos. Güv. E?itim Uz. Yrd. GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,?K:0,2, ??:0,2, YD:0,2

KPSSP117 Tar. ve Köy ??. Bak. Müf. Yard. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ?K:0,1, ??:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1

KPSSP118 Özelle?tirme ?daresi B?k Uzman SSK Sigorta Müfetti? Yard?mc?s? GY:0,15, GK:0,1 HU:0.2, ?K:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP119 TCMB Ara?t?rmac? GY:0,6, GK:0,1, ?K:0,3

KPSSP120 San. ve Tic. Bak. ?ç Ticaret Stajyer Kont. GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ?K:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

  Ryan Groy Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir