Kimsenin yakalamadığı Pokemonlar!

Pokemon Go oyuncular? ?u ana kadar birçok nadir ve güçlü pokemon yakalad?lar ancak dönüp bakt???m?zda kimsenin ?u ana kadar yakalayamad??? baz? pokemonlar var.

bu pokemonlar oyunda olsada kimsenin kar??s?nda ç?kmayarak bir gizeme imza att?.

1- Mew : bu inan?lmaz tatl? pokemonun özelli?i var olan bütün pokemonlar?n onun DNA’s?ndan olu?mu? olmas?,

di?er pokemonlar?n yapt??? bütün sald?r?lar? ö?renebilmesi ve görünmez olmas?!

2- articuno, zapdos, moltres: Bu 3 güçlü Pokemon ; Pokemon dünyas?nda elementleri temsil eder ve hava durumunun olu?mas?n? sa?lar

3- D?tto : Fark?nday?m o bir slime ve pokemon go oyununda CP si biraz dü?ük olabilir ama Nintendo oyunlar?nda bu pokemon istedi?i ?eye dönü?ebiliyor ve bu onu çok güçlü k?l?yor.

?u anl?k bilinen pokemonlar bunlar, belkide biraz ararsan?z bu pokemonlar? ilk siz bulabilirsiniz! Joe Blanton Womens Jersey

18 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir