Karekök Hesaplama Programı

A?a??daki karekök hesaplama program? ile istedi?iniz say?n?n karekökünü alabilirsiniz veya bilgisayar?n?za indirip sürekli kullanabilirsiniz.Hatta Adobe Flash program?n?z varsa kendinize bir tane yapabilirsiniz.Oldukça kolay olan bu program size bir ba?lang?ç olabilir ve ilerleyen deneyimlerle kendinizi Actionscript 3 de geli?tirebilirsiniz.Çal??t?rmak için ise size gereken Flash Player d?r.Umar?m size yard?mc? olur.

Program?n Bitmi? Hali

Program? Bilgisayar?n?za ?ndirin
?ndirmek için a?a??daki adrese t?klay?n. (rar ?ifresi : gurselgunacar.com)

[restrict] http://bilgitara.com/dosyalar/flash/karekokhesap.rar [/restrict]

ActionScript 3’de Karekök ile ??lem Yapmak
Karekök hesaplatmak için kullanman?z gereken kod:

<code>Math.sqrt(say?);</code>

Math.sqrt ile örnek uygulama

  • ?lk önce kendimize actionscript 3 dosyas? yarat?yoruz ve bo? ekran?m?za, yukar?daki gibi 1 adet input text 2 adet buton ,1 adette sonuç için dynamix text olu?turuyoruz.
  • Say? için instance name : sayi_in
  • Temizle için instance name : temizle_btn
  • Hesapla için instance name : hesapla_btn
  • Sonuç için instance name : sonuc_txt
  • Kod bölümüne a?a??dakileri yaz?p program?m?z? çal??t?r?yoruz.

<code>import flash.events.MouseEvent;

hesapla_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,hesaplama);
function hesaplama(e:MouseEvent):void{
var sayi:Number=Number(sayi_in.text);
var sonuc:Number=Math.sqrt(sayi);
sonuc_txt.text=sonuc.toFixed(3);}

temizle_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,temizleme);
function temizleme(e:MouseEvent):void{
sayi_in.text=””;
sonuc_txt.text=””;
}
</code> Vonn Bell Womens Jersey

3 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir