Karekök Hesaplama Programı

A?a??daki karekök hesaplama program? ile istedi?iniz say?n?n karekökünü alabilirsiniz veya bilgisayar?n?za indirip sürekli kullanabilirsiniz.Hatta Adobe Flash program?n?z varsa kendinize bir tane yapabilirsiniz.Oldukça kolay olan bu program size bir ba?lang?ç olabilir ve ilerleyen deneyimlerle kendinizi Actionscript 3 de geli?tirebilirsiniz.Çal??t?rmak için ise size gereken Flash Player d?r.Umar?m size yard?mc? olur.

Program?n Bitmi? Hali

Program? Bilgisayar?n?za ?ndirin
?ndirmek için a?a??daki adrese t?klay?n. (rar ?ifresi : gurselgunacar.com)

[restrict] http://bilgitara.com/dosyalar/flash/karekokhesap.rar [/restrict]

ActionScript 3’de Karekök ile ??lem Yapmak
Karekök hesaplatmak için kullanman?z gereken kod:

<code>Math.sqrt(say?);</code>

Math.sqrt ile örnek uygulama

  • ?lk önce kendimize actionscript 3 dosyas? yarat?yoruz ve bo? ekran?m?za, yukar?daki gibi 1 adet input text 2 adet buton ,1 adette sonuç için dynamix text olu?turuyoruz.
  • Say? için instance name : sayi_in
  • Temizle için instance name : temizle_btn
  • Hesapla için instance name : hesapla_btn
  • Sonuç için instance name : sonuc_txt
  • Kod bölümüne a?a??dakileri yaz?p program?m?z? çal??t?r?yoruz.

<code>import flash.events.MouseEvent;

hesapla_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,hesaplama);
function hesaplama(e:MouseEvent):void{
var sayi:Number=Number(sayi_in.text);
var sonuc:Number=Math.sqrt(sayi);
sonuc_txt.text=sonuc.toFixed(3);}

temizle_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,temizleme);
function temizleme(e:MouseEvent):void{
sayi_in.text=””;
sonuc_txt.text=””;
}
</code> Vonn Bell Womens Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Is teoh s case still good law firm
Dissertation george dandin roger planchon
Personal statement on fashion
Gangster film essays
Washington state university application essay
Friendship model essay
Case study on rbi
Transitional sentences in essays
Include definition in essays
Shinto rituals essays
Short essays with questions

Essay writing competitions 2014 india

Dissertation formatting styles

How to write a sense of place essay

How to write a problem statement in research proposal

Cockroach rawi hage essay format

Write academic paper apa style

How do you cite a website in a annotated bibliography

How to write a compare and contrast essay on two movies net

Descriptive z words