iTÜ Öğrencileri Prisma’ya Rakip Olarak Artly’yi Geliştirdi!

iTÜ Ö?rencileri Prisma’ya Rakip Olarak Artly’yi Geli?tirdi!

Artly

Foto?raf düzenleme uygulamalar? aras?nda k?sa bir zamanda liderli?i kazanan Prisma uygulamas?, Türkiyede buna  dahil olmak üzere onlarca ülkede milyonlarca ki?i taraf?ndan kullan?l?yor. Prisma’n?n bu ba?ar?s?ndan yola ç?kan ?STANBUL TEKN?K ÜN?VERS?TEL? Escort Arayan Erkekler ?stanbul kendi uygulamalar? olan Artly prgoram?n? geli?tirdi.

Artly uygulamas? nedir?

Android ve iOS i?letim sistemine sahip cihazlarda ücretsiz olarak indirebilece?iniz Artly, foto?raflar?n?z?  tam bir sanata  dönü?türmeyi i amaçl?yor. Uygulama henüz 12 taneye yak?n filtreye sahip olmas?na ra?men oldukça muzeyum.com güzel i?ler ç?kar?yor. Bu oldukça basit. Artly uygulamas?n? aç?yorsunuz ve foto?raf çekip kendinize özel bir filtre seçiyorsunuz. ??te bu kadar art?k foto?raflar?n?z tam bir sanat eseri !

Artly

ArtlyArtlyArtly

Artly uygulamas?n? kullanarak düzenledi?iniz foto?raflar? payla? butonuyla çe?itli sosyal medya sitelerinde de payla?abiliyorsunuz. Artly uygulamas? üzerinde yer alan baz? butonlar bu payla??m i?lemlerinizi baya?? bir kolayla?t?r?yor

Prisma’ya oranla daha h?zl? çal??an Artly uygulamas?n? ?TÜ lü mühendisler sürekli olarak geli?tirmeye çal???yorlar. ?u anda ma?azada 50.000 kadar  indirilme say?s?na ula?an uygulaman?n ileride çok daha  popüler olaca??  söyleniyor.

 Stephen Curry Authentic Jersey

Etiketler:, ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pcat sample essay prompts ged
Titles for pro abortion essays
Sample rubric for writing an essay
Attention grabbers for essays samples
Pharmacy school essay prompts for the outsiders
Prompts for personal essays
Tennis history essay contests
The kite runner essay about friendship
Myriostoma coliforme classification essay
Both parents working full time essays
Nationalist vs patriotic essays for kids

Cbest essay grading

Disobeying parents essay for private

A personal essay about myself

Essays about the internet disadvantages

Life s short talk fast essay service

Essay on shishir seasons

An essay on the shaking palsy summary of books

Temple of dendur essays

French and indian war ap us history essay format