İpone 7 Tasarımları Yayınlandı

iPhone 7 Üzerindeki S?r Perdesi Aralan?yor

iPhone 7 modeline e?lik edecek tasar?m büyük oranda netlik kazand? diyebiliriz. Telefona ait son olarak net iki foto?raf daha yay?nland?. iPhone 7 tasar?m?nda sürpriz olacak m??

iPhone 7 Üzerindeki S?r Perdesi Aralan?yor

Eylül ay?nda tan?t?lacak iPhone modellerinde tasar?m taraf?nda bir sürpriz ya?anmas? beklenmiyor. Uzun bir süredir güvenilir kaynaklardan gelen s?z?nt?lar, 2014 y?l?nda ilk olarak iPhone 6’da yer bulan tasar?m?n genel itibariyle iPhone 7 serisinde de kullan?laca??n? gösteriyor.

16-07/11/iphone-7-coque-doree.jpg

Daha önce iPhone 7 cephesinden say?s?z s?z?nt?ya imza atan Nowhereelse.frsitesi ba? editörü Steve Hemmerstoffer, iPhone 7’ye ait iki görüntü daha payla?t?. Söz konusu görüntüler iPhone 7 için bugüne kadar yay?nlanan en net foto?raflar aras?nda.

16-07/11/iphone-7-boitier-dore.jpg

Söze kamera sensöründen ba?layacak olursak; Apple, iPhone 7’de selefine oranla daha büyük bir kamera sensörü kullanacak. Kamera ç?k?nt?s? varl???n? sürdürürken, daha önce sadece büyük ekranl? iPhone modellerine özgü olan IOS özelli?i bu defa iPhone 7’de kar??m?za ç?kacak. iPhone 7 Plusmodelinde ise çift arka kamera özelli?i yer alacak.

Tasar?m taraf?ndaki de?i?ikliklerden bir di?eri anten ?eritleri olacak. Genel görünümü olumsuz etkileyen anten ?eritleri arka bölümde alt ve üst noktalara ta??narak iPhone 7 ile birlikte daha az görünür olacak.

Yay?nlanan görüntülerde yer alm?yor, ancak tasar?m taraf?ndaki bir di?er önemli nokta kulakl?k giri?i olacak. Apple kulakl?k giri?ini kald?rarak telefonlarda çift hoparlör kullan?m?n? ba?latacak.

(A)

 Kyle Rudolph Authentic Jersey

Etiketler:, , , ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Book titles in typed essays online
Essay on tourism in goa
Google inc in china case study analysis of a business
Dna rna and protein synthesis skills worksheet answers
Jack dahl homework in spanish
Slawter by darren shan review journal newspaper
Thesis documentation sample
I did my homework in spanish
How to write an abstract for history extended essay
Sound design synthesis pdf reader
A written cover letter sample

Sentence case shortcut words

Origins of the french revolution essays

Radkowski classification essay

Dc online judiciary case search

Dissertation betekenis achternaam

Telesales case study

Just world hypothesis studies weekly newspaper

Homework activities for preschool

Essay on essence of democracy