İphone 7’nin Fiyatı Belli oldu İşte Fiyatı

?phone 7’nin Fiyat? Belli oldu

 ?phone 7 Fiyat?


                                                               i?te ?phone 7 Fiyat? n? hakeden bir ürün

?phone 7 Fiyat? Hakk?nda ?u ?ekilde Bilgiler Verebiliriz

Seri üretime  geçti?imiz hafta ba?lanan iPhone 7’nin bas?na söylenen fiyat?na göre en ucuz modeli 3.200 TL olacak

Geçti?imiz hafta seri üretimine ba?layan Apple’?n yeni tepe model telefonu iPhone 7’nin sat?? fiyat? s?zd?r?ld?.

Apple’?n Eylül ay?nda tan?taca?? söylenen  telefonunun seri üretimine geçti?imiz hafta ba?land??? aç?klanm??t?. Tasar?m detaylar? da netle?en iPhone 7’nin fiyat? belli oldu.

Posta’n?n haberine göre; Çin’in popüler  blog sitesi Weibo’da yay?nlanan görsellere göre iPhone 7’nin 3 farkl? modelde sat??a sunulaca?? görünüyor
; iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone 7 Pro.

Yine ayn? görüntülerde iPhone 7 ile birlikte 16 GB depolama alan?n?n kald?r?ld??? ve minimum 32 GB ile sat??a ç?kaca??n? görüyoruz.

Bu bilgiler do?rultusunda yeni iPhone 7 ailesinin depolama alan? ?u ?ekilde olacak:

iPhone 7 – 32 / 64 / 256 GB

iPhone 7 Plus – 32 / 128 / 256 GB

iPhone 7 Pro – 32 / 128 / 256 GB

Elbette yukar?daki görsellerde yazan rakamlar Çin’in para birimi Yuan ile ifade edilmi?. Parantez içinde ise dolar kar??l??? yaz?yor. Gördü?ümüz üzere iPhone 7’nin baz modeli Çin’de iPhone 6s fiyat?ndan yani 5258 yuandan sat??a sunulacak. Ayn? ?ekilde iPhone 7 Plus da 6s Plus ile ayn? fiyattan (6088 yuan) sat??a ç?kacak. iPhone 7 Pro’nun sat?? fiyat?n?n ise 7088 yuan (1,075 dolar) olaca?? görülüyor.

Buradan hareketle baz? ç?kar?mlarda bulunabiliriz. Bildi?imiz üzere ülkemizde iPhone 6s 3,100 TL, 6s Plus 3,500 TL’den sat??a sunuluyor. Weibo’da yay?nlanan rakamlar do?ru ise iPhone 7 ailesi ülkemizde muhtemelen ?u fiyat aral???nda sat?lacak demektir:
Fiyatlar? Tam Belli Olmasa Bile Bu Fiyat Aral?klar? Olaca?? Belli Malum Dolar Yerinde Durmuyor

iPhone 7 32 GB: 3,100 – 3,200 TL

iPhone 7 Plus 32 GB: 3,500 – 3,600 TL

iPhone 7 Pro 32 GB: 4,000 TL ve üzeri

Ayr?ca ?phone 7 nin Su Geçirmez Olup Olmad???na Ve ?phone 7 De Neler Dü?ünüldü?üne Bakman?zda Fayda Var Sayg?lar 🙂

İphone 7 ile İlgili Garip Değişiklikler Çok Şaşıracaksınız

http://bilgitara.com/iphone-7-su-gecirmez-olacak-mi/ Xavien Howard Jersey

232 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir