İPHONE 7 YERİNE İPHONE 6SE Mİ GELİYOR ?

?PHONE 7 YER?NE ?PHONE 6SE M? GEL?YOR?


iPhone 7 yerine iPhone 6SE mi geliyor?

Apple’?n Eylül ay?nda Yapaca?? etkinlikte sunulmas? beklenen iPhone modelinin ad? s?rr?n? koruyor.

“iPhone 7” ad? alt?nda olan bilgiler neredeyse yeni model hakk?ndaki tüm bilgileri ortaya ç?kard?. Ama i?in ilginç taraf? yay?mlanan görüntülerde ki “iPhone” modelinin büyük bir k?sm?n?n “iPhone 6” ana serisine benzemesi. Apple her ana serilerde büyük de?i?iklikler ortaya koyuyor.   Örne?in iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone 6 gibi ana seriler birbirlerinden hem tasar?m, hem boyut hem de teknik aç?dan farkl? oluyor. belkide iphone 7 yerine iphone 6 n?n bir serisi daha gelecek kim bilir

Bu durumda sunulacak yeni iPhone’un “iPhone 6” ve “6s” modeline çok benzemesi ve baz? küçük detaylar? ile farkl?l?klar sunmas? yeni bir teoriyi ortaya ç?kar?yor. Baz? yabanc? kaynaklar sunulacak yeni “iPhone” modelinin “iPhone 6Se”  ara model olaca??n? iddia ediyor.

Apple’?n as?l patlamay? gelecek y?l için iPhone’un 10. y?ldönümüne saklad??? art?k biliniyor. Bu durumda “iPhone SE” gibi ba?ar?l? bir modelden sonra “iPhone 6Se modelinide Eylül ay?nda görürsek ?a??rmayal?m. Baz? kaynaklarda bu yeni modeli “iPhone 6X” olarak gösteriyor. Bu giri?imlerde bulunan X ise 10. iPhone modelini belirtiyor.

En iyisi Eylül ay?n?n ikinci haftas?n? bekleyip, geli?melere canl? canl? ?ahit olmak.
Geli?melerden Haberdar Olmak ?çin Bizi Takip Etmeye Devam Edin 🙂
Ve Ayr?ca    ?phone 7 Oldu?unu Dü?ündü?ümüz Telefonun Videosunu ?zlemek ?sterseniz   Buradaki Blogumuza Bakabilirsiniz

http://bilgitara.com/iphone-7nin-ilk-videosu-ortaya-cikti/ David Andrews Jersey

Etiketler:, , , ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir