İPHONE 7 YERİNE İPHONE 6SE Mİ GELİYOR ?

?PHONE 7 YER?NE ?PHONE 6SE M? GEL?YOR?


iPhone 7 yerine iPhone 6SE mi geliyor?

Apple’?n Eylül ay?nda Yapaca?? etkinlikte sunulmas? beklenen iPhone modelinin ad? s?rr?n? koruyor.

“iPhone 7” ad? alt?nda olan bilgiler neredeyse yeni model hakk?ndaki tüm bilgileri ortaya ç?kard?. Ama i?in ilginç taraf? yay?mlanan görüntülerde ki “iPhone” modelinin büyük bir k?sm?n?n “iPhone 6” ana serisine benzemesi. Apple her ana serilerde büyük de?i?iklikler ortaya koyuyor.   Örne?in iPhone 4, iPhone 5 ve iPhone 6 gibi ana seriler birbirlerinden hem tasar?m, hem boyut hem de teknik aç?dan farkl? oluyor. belkide iphone 7 yerine iphone 6 n?n bir serisi daha gelecek kim bilir

Bu durumda sunulacak yeni iPhone’un “iPhone 6” ve “6s” modeline çok benzemesi ve baz? küçük detaylar? ile farkl?l?klar sunmas? yeni bir teoriyi ortaya ç?kar?yor. Baz? yabanc? kaynaklar sunulacak yeni “iPhone” modelinin “iPhone 6Se”  ara model olaca??n? iddia ediyor.

Apple’?n as?l patlamay? gelecek y?l için iPhone’un 10. y?ldönümüne saklad??? art?k biliniyor. Bu durumda “iPhone SE” gibi ba?ar?l? bir modelden sonra “iPhone 6Se modelinide Eylül ay?nda görürsek ?a??rmayal?m. Baz? kaynaklarda bu yeni modeli “iPhone 6X” olarak gösteriyor. Bu giri?imlerde bulunan X ise 10. iPhone modelini belirtiyor.

En iyisi Eylül ay?n?n ikinci haftas?n? bekleyip, geli?melere canl? canl? ?ahit olmak.
Geli?melerden Haberdar Olmak ?çin Bizi Takip Etmeye Devam Edin 🙂
Ve Ayr?ca    ?phone 7 Oldu?unu Dü?ündü?ümüz Telefonun Videosunu ?zlemek ?sterseniz   Buradaki Blogumuza Bakabilirsiniz

http://bilgitara.com/iphone-7nin-ilk-videosu-ortaya-cikti/ David Andrews Jersey

Etiketler:, , , ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Optimism is the faith that leads to achievement essays
Music pgce personal statement examples
College essay application samples
Handy case selber gestalten books
Semester at sea presidential scholarship essay examples
Appendix in apa example paper bibliography
Great depression and world war ii essays contests
Cpc case study test cd
Worst case scenario show
Warehouse management system case study ppt templates
Distraction free writing android programs

Defining characteristics of a good personal statement

Mercedes benz cars throughout history essay

Shoesgooddeal review journal newspaper

Methylol urea synthesis steps

Cluny convent jalahalli review journal newspaper

Does homework help students learn better outside the classroom

Snoozihedz review journal newspaper

Headteacher cover letter example

Management research articles