İphone 7 yeni Kulaklığı Görüntülendi

iPhone 7 kulakl??? oldu?u iddia edilen foto?raflar internet ortam?nda payla??ld?. Apple’?n merakla beklenen, yak?n zamanda sat??a sunaca?? iPhone 7 telefonu hakk?nda yeni bilgiler s?zmaya devam ediyor.

Hat?rlarsan?z bir süredir iPhone 7’de 3.5mm kulakl?k giri?i olamayaca?? haberleri uzunca süre gündemdeydi.

Son gelen bilgiler kulakl?k giri?inin olmayaca??n? do?rular nitelikte.

Bu konuda payla??lan görselleri inceledi?inizde sizde hak vereceksiniz. Peki iPhone 7’de kulakl?k giri?i olmayacaksa güncel, sevdi?iniz kulakl?klar? yeni iPhone’da nas?l kullanacaks?n?z?

Sevdi?iniz kulakl?klara veda etmek zorunda kalmayacaks?n?z çünkü, iPhone 7’de 3.5mm kulakl?k giri?i olmasa bile kulakl?kl???n?z? iPhone 7’e takabilmek için dönü?türücülerden yararlanabileceksiniz.

Bu konuda içiniz rahat olsun.

Geçelim iPhone 7 kulakl??? oldu?u iddia edilen görsellere.

Bu foto?raflar Çin kaynakl? Weibo internet sitesinde yay?nlanan foto?raflard?r.

ve bizim tahminimizle baya?? prati?e benziyor

iphone7_01

iphone7_02

iphone7 Josh Rosen Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir