İphone 7 yeni Kulaklığı Görüntülendi

iPhone 7 kulakl??? oldu?u iddia edilen foto?raflar internet ortam?nda payla??ld?. Apple’?n merakla beklenen, yak?n zamanda sat??a sunaca?? iPhone 7 telefonu hakk?nda yeni bilgiler s?zmaya devam ediyor.

Hat?rlarsan?z bir süredir iPhone 7’de 3.5mm kulakl?k giri?i olamayaca?? haberleri uzunca süre gündemdeydi.

Son gelen bilgiler kulakl?k giri?inin olmayaca??n? do?rular nitelikte.

Bu konuda payla??lan görselleri inceledi?inizde sizde hak vereceksiniz. Peki iPhone 7’de kulakl?k giri?i olmayacaksa güncel, sevdi?iniz kulakl?klar? yeni iPhone’da nas?l kullanacaks?n?z?

Sevdi?iniz kulakl?klara veda etmek zorunda kalmayacaks?n?z çünkü, iPhone 7’de 3.5mm kulakl?k giri?i olmasa bile kulakl?kl???n?z? iPhone 7’e takabilmek için dönü?türücülerden yararlanabileceksiniz.

Bu konuda içiniz rahat olsun.

Geçelim iPhone 7 kulakl??? oldu?u iddia edilen görsellere.

Bu foto?raflar Çin kaynakl? Weibo internet sitesinde yay?nlanan foto?raflard?r.

ve bizim tahminimizle baya?? prati?e benziyor

iphone7_01

iphone7_02

iphone7 Josh Rosen Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

In the synthesis of benzoic acid benzene is often detected as an impurity
College essays samples about yourself
Why is a bibliography needed in a research report
Describe your life as a student spm essay
Write an argumentative essay on the courageous teacher
Ideas for hypothesis science fair projects
Essay on my favourite classmate
Sample phd research proposal pdf
Essay on nation and race
Post spondylolisthesis surgery
Ekona research centre cameroon

An essay on raksha bandhan in hindi

Marking rubric for research report

Annotated bibliography on nursing education

Medical case study abstract examples for apa

Limiting reactants and percent yield homework

Example of application letter solicited and unsolicited letter

Samples of argumentative essays ielts

Example thesis statement nhdeeds

Quotes on the continuum hypothesiss