İPAD PRO 2’NİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

?PAD PRO 2’N?N DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

iPad Pro 2’nin detaylar? ortaya ç?k?yor

Yeni nesil iPad Pro’mu geliyor akl?m?zdaki dü?ünce ve geçti?imiz günlerde s?zd?r?lan bilgiler bu ihtimali do?rular nitelikte. 12.9 inç’lik iPad Pro’nun ç?k??? üzerinden tam 1 y?l geçti ve kullan?c?lar?n merak etti?i birçok soru var

iPad Pro 2 ç?kacak m? ? neden olmas?n

iPad Pro 2 ile ilgili s?z?nt? bilgiler gün geçtikçe artmaya ba?lad?.

Geçti?imiz günlerde MH1C2CD/F model numaras?na sahip iPad Pro 2’nin prototipi oldu?u dü?ünülen görsel foto?raf internette payla??lm??t? fakat ne kadar do?ru oldu?u bilinmiyor

ipadpro2Cihaz hakk?nda henüz yeterli bilgiler olmasada foto?raftan anla??lan Apple, iPad Pro 2 için çal??malar?n? son sürat sürdürüyor.

Görselde yer alan biligiler ile s?z?nt? haberler ?????nda iPad Pro 2’nin tenik özellikleride gösteriyor

9.7 inç‘lik cihazda True Tone ekran özelli?i olacak ve gücünü A10X i?lemciden alacak ayr?ca, iPad Pro 2’de 3D Touch özelli?ininde olmas?da bekleniyor.

Yeni cihaz?n ne zaman sat??a ç?kaca?? ve fiyat? konusunda elimize ula?an bir bilgi yok ancak ilerleyen zamanlarda bu bilgilerin netlik kazanaca??n? dü?ünüyoruz

 John Jerry Jersey

Etiketler:, , , , ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir