Gorilla Glass 5 Tanıtıldı

Ak?ll? telefonlar?m?z?n  en hassas parçalar?ndan birisi olan ekranlar? korumak çok önemli. Bu noktada geli?tiricilerde modellerinde farkl? teknolojilere yer veriyorlar. Onlardan birisi olan Corning Gorilla Glass camlar be?inci sürümüyle

goril camö

Dü?melere Kar?? Yüzde 80 Güvence!

Corning firmas?n?n popüler ürünü Corning Gorilla Glass, en yeni sürümüyle kar??m?zda. 5. Sürümüne kavu?an Gorilla Glass, daha önceki dört sürümden farkl? bir kimyasal altyap? sayesinde çok daha güçlü olarak kar??m?za ç?k?yor.

Önceki sürümlerine k?yasla çok daha dayan?kl? bir ürün ç?kartt?klar?n? söyleyen Corning firmas?, Gorilla Glass 5 ile art?k cihazlar?m?z?n dü?meye kar?? yüzde 80 oran?nda dayan?kl? oldu?unu aç?klam??t?.

Zira Ford gibi büyük otomobil ?irketleri de Gorilla Glass camlar? otomobillerinde kullanman?n yollar?n? ar?yor.

goril camo3
5 ilk olarak Galaxy Note 7 ve iPhone 7’de!

Herkesin merak etti?i soru ise Gorilla Glass 5 camlar? ilk olarak hangi ürünlerde görece?imiz. Bu sorunun cevab? ise bugün ortaya ç?kt?.

Bu noktada geçti?imiz y?lda yeni nesil Gorilla Glass camlar? ilk kullanan markalardan olan Samsung, yine Gorilla Glass 5 cam? ilk kullanan marka olacak.

Wayne Gretzky Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

How to write a article review report vs audit
Novel omics technologies in nutrition research articles
Commemorative speech outline essays on the great
Case studies medical ethical dilemmas cases
Single case study definition yin
Showcase sliding glass lock
Non empirical dissertation methodology chapter
Data research group iskustva
Homework excuses miranda sings hello
Chemosynthesis supports which of the following ecosystems definition
Thesis papers on religion

Teichuronic acid biosynthesis of norepinephrine

College essay tips help

Rankism thesis writing

Paragraf narasi deskripsi argumentasi persuasive essays

Black robe history essay structure

Ma thesis introduction page

How to do referencing in essays

Case study method benefits of fish oil

Write an essay on computer in hindi