Gorilla Glass 5 Tanıtıldı

Ak?ll? telefonlar?m?z?n  en hassas parçalar?ndan birisi olan ekranlar? korumak çok önemli. Bu noktada geli?tiricilerde modellerinde farkl? teknolojilere yer veriyorlar. Onlardan birisi olan Corning Gorilla Glass camlar be?inci sürümüyle

goril camö

Dü?melere Kar?? Yüzde 80 Güvence!

Corning firmas?n?n popüler ürünü Corning Gorilla Glass, en yeni sürümüyle kar??m?zda. 5. Sürümüne kavu?an Gorilla Glass, daha önceki dört sürümden farkl? bir kimyasal altyap? sayesinde çok daha güçlü olarak kar??m?za ç?k?yor.

Önceki sürümlerine k?yasla çok daha dayan?kl? bir ürün ç?kartt?klar?n? söyleyen Corning firmas?, Gorilla Glass 5 ile art?k cihazlar?m?z?n dü?meye kar?? yüzde 80 oran?nda dayan?kl? oldu?unu aç?klam??t?.

Zira Ford gibi büyük otomobil ?irketleri de Gorilla Glass camlar? otomobillerinde kullanman?n yollar?n? ar?yor.

goril camo3
5 ilk olarak Galaxy Note 7 ve iPhone 7’de!

Herkesin merak etti?i soru ise Gorilla Glass 5 camlar? ilk olarak hangi ürünlerde görece?imiz. Bu sorunun cevab? ise bugün ortaya ç?kt?.

Bu noktada geçti?imiz y?lda yeni nesil Gorilla Glass camlar? ilk kullanan markalardan olan Samsung, yine Gorilla Glass 5 cam? ilk kullanan marka olacak.

Wayne Gretzky Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir