Google’In Çok Beğenilecek Saatleri Ortaya Çıktı !

GOOGLE’IN NEXUS AKILLI SAATLER? ORTAYA ÇIKTI


Google’?n Nexus ak?ll? saatleri ortaya ç?kt?

Google ak?ll? saat pazar?na giri? yapt?! K?sa bir süre önce Google’in Nexus ad?yla iki saat üzerinde çal??malar yapt??? ortaya ç?km??, tüm gözler Google’a çevrilmi?ti. Googlie’?n üretimini yapmak istedi?i saatlerden ilki Angelfish ad?na sahip di?er ise Swordfish

Peki Google ak?ll? saat pazar?nda ne kadar ba?ar?l? olur?

Bu soru muamma çünkü, Google’?n üzerinde çal??t??? saatler hakk?nda henüz net bilgiler yok.

?imdi toplad???m?z bilgileri tekrar bir inceleyelim.

Bu foto?raf geçti?imiz günlerde s?zd?r?ld?.

1468423195_yeni-nexus-saat

Foto?raftada görüldü?ü gibi büyük ekrana sahip modelin toplamda 3 adet fiziksel dü?mesi var.

Ekran? küçük olan model ise 1 adet fiziksel dü?meye sahip.

Her iki Nexus ak?ll? saatin Android Wear i?letim sistemiyle gelece?ini art?k duymayanda kalmad?.

Google’in tercihini Wear’dan yana kullanmas? olumlu de?erlendirilebilir. Android Wear pek çok yenili?e sahip ve kullan?c?lar?nda favorisi.

Tasar?ma bakt???m?zda ise koyu ve basit yap? dikkat çekiyor bakal?m kullan?c?lar Google’in yeni saatlerini nas?l kar??layacak?

Geli?meleri takipteyiz.

 Ken Crawley Jersey

Etiketler:, ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Franciscan values in action essays on the great
How do you write an editorial essay
Case study on 2011 japan earthquake
Japanese whale research papers
Argumentative essay elderly drivers
Best college application essay 50 successful harvard application
Thesis on the importance of education
Example of application letter for nurse training
Social enterprise business plan format
Prompts essay writing middle school
Wikipedia url case sensitive characters

Hplc detectors comparison essay

Sports is important essay

What is a common application essay

Blackberry picking ap essays

Research proposal on video games and aggression

How to write a cv in europe

Dui research papers

D peptide synthesis simple

Quote in english essays