Facebook da özel kız arkadaş

Yaln?zl?ktan s?k?ld?ysan?z ve k?z arkada??n?z yoksa i?te size Facebook’ta duvar?n?za yazacak bulut k?z arkada?!Yaln?zl?ktan s?k?lanlara ve k?z arkada? bulmak için u?ra?mak istemeyenlere yönelik bir site olan Cloud Girlfriend, sizinle sanal alemde ileti?im geçecek daha do?rusu Facebook duvar?n?za yazabilecek bir k?z arkada? olu?turuyor.
Hizmet sayesinde, olu?turulan k?z arkada? sizin duvar?n?za yazabiliyor ve size mesaj atabiliyor. ?uan kapal? beta durumumdaki site kendini ise ?öyle tan?ml?yor:

  Ad?m 1: Mükemmel k?z arkada??n?z? tan?mlay?n.
  Ad?m 2: Onu gerçek yapal?m.
  Ad?m 3: Onunla favori sosyal a??n?zda herkese aç?k olarak ba?lan?n.
  Ad?m 4: Herkese aç?k uzaktan ili?kinizin keyfini ç?kar?n.

E?er konuyla ilgileniyorsan?z a?a??daki adresden bulut k?z arkada? için davet s?ras? alabilirsiniz. 

Link : [restrict]http://cloudgirlfriend.com[/restrict]

Kaynak

karaba?lar arçelik servisi
gaziemir arçelik servisi
çi?li arçelik servisi
 Sam Acho Womens Jersey

17 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir