Casusluktan Bilime Kadar Herşeye Yarayan En Tehlikeli Robot Tırtıl Yapımda !

T?rt?l mikro-robot bir parmak ucunda duruyor
T?rt?l mikro-robot bir parmak ucunda duruyor

T?rt?l ?eklindeki Yeni Mikro-Robot

Ara?t?rmac?lar ?????n geli? ?iddetini ve yönünü kontrol ederek mikro-robotun k?vr?lma hareketleri sergileyerek  küçük çukur veya tümsekleri a?mas?n? ve kendi a??rl???n?n 10 kat?na kadar yük ta??yabilmesini sa?lad?. T?rt?l ?ekilleri daha önce robotlar için kullan?lm??t? fakat hiç bir zaman bu kadar küçük boyutlusu yap?lamam??t?.

Bilim insanlar? zorlu ortamlarda, ko?ullarda hareket edebilen mikro-robotun çe?itli bilimsel ara?t?rmalarda kullan?laca??n? belirtiyorlar. Nitekim mikro-robot, boyutu sebebiyle mikrofon/kamera yerle?tirme gibicasusluk faaliyetlerinde rahatl?kla kullan?labilir vaziyette.

Var?ova Üniversitesi Fotonik Nanoyap?lar alan?nda çal??an Piotr Wasylczyk (wasileycek)aç?klamas?nda :”Bu tarz En Tehlikeli Robot T?rt?l lar?  üretebilmek tamamen yeni bir a?amaya i?aret ediyor. Do?ay?, evrimsel süreci incelemeye ve bunu robotlar?m?zda kullanmaya daha yeni ba?lad?k. Bunun getirisi tamamen yeni bir güç kayna??, kontrol yöntemi ve mekanik düzen.” ifadelerini kulland?.16-08/20/fuw160718b_fot01.jpg

Robotun çal??ma videosunu a?a??dan izleyebilirsiniz:

-Ara?t?rma ?çin Cengiz Topra?a Te?ekkür Ederiz

 

 Taylor Chorney Womens Jersey

Etiketler:, ,

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Knee prosthesis parts
Definition essay about optimism and health
Authoraid research writing class
Practice b writing algebraic expressions
Visual arts ib extended essay format
Pen air school show my homework
David dallinger dissertation topics
Essay on sarva shiksha abhiyan in english
English homework images for kids
Glass menagerie analytical essays
Research paper writer

Com fer la conclusion treibball de ricerca cap

Best case scenario tankard family

Spondylolisthesis surgery without fusionfall

Essay on use of plastic money

Bioseguridad en el laboratorio de microbiologia conclusiones y

Math homework help online tutors for kids

Lapachol synthesis meaning

Case studies in music therapy pdf

Mfundo radebe essay format