Casusluktan Bilime Kadar Herşeye Yarayan En Tehlikeli Robot Tırtıl Yapımda !

T?rt?l mikro-robot bir parmak ucunda duruyor
T?rt?l mikro-robot bir parmak ucunda duruyor

T?rt?l ?eklindeki Yeni Mikro-Robot

Ara?t?rmac?lar ?????n geli? ?iddetini ve yönünü kontrol ederek mikro-robotun k?vr?lma hareketleri sergileyerek  küçük çukur veya tümsekleri a?mas?n? ve kendi a??rl???n?n 10 kat?na kadar yük ta??yabilmesini sa?lad?. T?rt?l ?ekilleri daha önce robotlar için kullan?lm??t? fakat hiç bir zaman bu kadar küçük boyutlusu yap?lamam??t?.

Bilim insanlar? zorlu ortamlarda, ko?ullarda hareket edebilen mikro-robotun çe?itli bilimsel ara?t?rmalarda kullan?laca??n? belirtiyorlar. Nitekim mikro-robot, boyutu sebebiyle mikrofon/kamera yerle?tirme gibicasusluk faaliyetlerinde rahatl?kla kullan?labilir vaziyette.

Var?ova Üniversitesi Fotonik Nanoyap?lar alan?nda çal??an Piotr Wasylczyk (wasileycek)aç?klamas?nda :”Bu tarz En Tehlikeli Robot T?rt?l lar?  üretebilmek tamamen yeni bir a?amaya i?aret ediyor. Do?ay?, evrimsel süreci incelemeye ve bunu robotlar?m?zda kullanmaya daha yeni ba?lad?k. Bunun getirisi tamamen yeni bir güç kayna??, kontrol yöntemi ve mekanik düzen.” ifadelerini kulland?.16-08/20/fuw160718b_fot01.jpg

Robotun çal??ma videosunu a?a??dan izleyebilirsiniz:

-Ara?t?rma ?çin Cengiz Topra?a Te?ekkür Ederiz

 

 Taylor Chorney Womens Jersey

Etiketler:, ,
98 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir