Dünya Çapında Facebook Canlı Yayınları İzle

Facebook üzerinden canl? yay?nlar? izleyin. 2016 ?ubat ay?nda Facebook, canl? yay?n payla??m?n? aktif hale getirdi. Bu durum ayn? anda canl? yay?n yapan binlerce ki?iyi bir yerde toplamak için gereklilik gerektirdi. Facebook geli?tirme konferans?nda ?irket Facebook canl? yay?n? ile alakal? yorum, tekrar izleme ve filtreleme gibi özellikler sunuldu. Bunlar?n içerisinde en kullan??l? olan ise Facebook canl? yay?n haritas? oldu.

Facebook Canl? Yay?n
Facebook Canl? Yay?n

Facebook Canl? Yay?n ?zleyin

Facebook canl? yay?n haritas? için a?a??daki adrese gitmeniz yeterlidir. Harita üzerinden istedi?iniz ülkeye gidip mouse imlecini mavi noktalar?n üzerine getirdi?inizde canl? yay?n?n önizlemesi ç?kacakt?r. ?zlemek için ise t?klaman?z yeterlidir. Genel olarak canl? yay?n maçlar?, canl? konsenler ve partiler yay?nlanmakta olup, dünya çap?nda garip görüntüler ve insanlarla kar??la?abilirsiniz.

https://www.facebook.com/livemap/

Facebook’un canl? yay?n özelli?i ?u anda çok aktif olmamakla birlikte yak?n zamanda bu fikirin öncüsü olan periscope dan daha öne ç?kaca?a benziyor. Harita üzerindeki mavi noktalar ne kadar büyük ise canl? yay?n? o kadar çok ki?i izliyordur.

Her ne kadar facebook canl? yay?n haritas? bo? bir i? gibi gözüksede ?u yönde avantajlar? var;

Farkl? insanlar?n ve kültürlerin ya?ay??lar?n? canl? olarak görüntülüyorsunuz.

Belli bölgelerdeki olay ve hadiseleri canl? olarak birinci ki?ilerden görüntüleyebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bugün Gaziantep’de meydana gelen patlamay? olay yerinde canl? yay?n yapan bir arkada?tan izleme ?ans?m?z oldu. Tarafl? ve yanl? haberlerden ise olay yerinden birinci gözden yay?n yapan arkada?lar oluyor. Tucker Barnhart Womens Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir