Daire Çizmek(ActionScript3)

Flash’da daire çizme olayını sahnenizde Oval Tool(O) yardımı ile yapabilirsiniz fakat as3 kodları ile daire çizmek her zaman daha sağlıklıdır. Nasıl çizeceğimize bir göz atalım.


var mc1:MovieClip = new MovieClip();
mc1.graphics.lineStyle(1);
mc1.graphics.beginFill(0xff0000);
mc1.graphics.drawCircle(400,200,50);
this.addChild(mc1);
mc1.graphics.endFill();

1. İlk olarak mc1 adında movieclip tanımladık.
2. mc1 in çizgi kalınlığını 1 px olarak girdik.
3. Aynı şekilde graphics komutu ve beginfill ile mc1 adlı movieclipin rengini ff0000 şeklinde tanımladık.
4. Drawcircle ile çember şeklimizi çember olarak belirledik.parantez içindeki 400 ve 200 x ve y konumları 50 ise dairemizin çapıdır.
5. Son olarak addChild ile mc1 i sahnemize ekledik ve endfill ile renk doldurma işini bitirdik.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook Sayfamızı Beğenin

Bilim ve Teknolojiden Uzak Kalmayın