Çin Zhangye Danxia Arazi Şekli

Çinin kuzeybat?s?ndaki Gansu eyaleti Zhangye kenti yak?nlar?ndaki Zhangye Jeoloji Park?, k?rm?z? renkli kumta?lar? benzersiz yüzey görünümleri ortaya koymaktad?r. Danxia ad? verilen topo?rafya koruma alt?nda. Zhangye Jeoloji Park? arazisi k?rm?z? renkli kumta?lar? ve Kretase ya?l? konglomeralar?n yayg?n oldu?u bir alan. Jeopark olarak ilan edilmi? saha ayn? zamanda Dünya Miras? olarak kabul edilmi? ve korumaya al?nm?? durumda. Çin’de Danxia topografyas?na Zhangye Danxia d???nda Danxia Da?, Wuyi Da??, Dajin Gölü çevresi, Longhu Da?? Langshan Da?? ve Chishui Danxia alanlar? da dahil edilmektedir. Bu alanlarda ?elalelerin yan? s?ra ma?aralar ve karstik sahalar?n a??n?m ?ekillerine benzer çok say?da morfolojik yap? mevcuttur.

Bu nadide jeolojik görünüm Danxia arazi ?ekli olarak biliniyor. Bunu Çin’de bir kaç yerde görebilirsiniz. Bu örnek Zhangye’de, Gansu eyaletinde. Renk, miyon y?ll?k k?rm?z? kum ve di?er kumlar?n kar???m?n?n bir sonucudur.


Bu olay hakk?nda daha fazla resim görmek için Buraya yada Buraya T?klay?n.  Justin Pugh Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ücretsiz pornohd pornobedava porno izle ifşa porno izle
Facebook Sayfam?z? Be?enin

Bilim ve Teknolojiden Uzak Kalmay?n

 Anthony Miller Jersey