Çin Zhangye Danxia Arazi Şekli

Çinin kuzeybat?s?ndaki Gansu eyaleti Zhangye kenti yak?nlar?ndaki Zhangye Jeoloji Park?, k?rm?z? renkli kumta?lar? benzersiz yüzey görünümleri ortaya koymaktad?r. Danxia ad? verilen topo?rafya koruma alt?nda. Zhangye Jeoloji Park? arazisi k?rm?z? renkli kumta?lar? ve Kretase ya?l? konglomeralar?n yayg?n oldu?u bir alan. Jeopark olarak ilan edilmi? saha ayn? zamanda Dünya Miras? olarak kabul edilmi? ve korumaya al?nm?? durumda. Çin’de Danxia topografyas?na Zhangye Danxia d???nda Danxia Da?, Wuyi Da??, Dajin Gölü çevresi, Longhu Da?? Langshan Da?? ve Chishui Danxia alanlar? da dahil edilmektedir. Bu alanlarda ?elalelerin yan? s?ra ma?aralar ve karstik sahalar?n a??n?m ?ekillerine benzer çok say?da morfolojik yap? mevcuttur.

Bu nadide jeolojik görünüm Danxia arazi ?ekli olarak biliniyor. Bunu Çin’de bir kaç yerde görebilirsiniz. Bu örnek Zhangye’de, Gansu eyaletinde. Renk, miyon y?ll?k k?rm?z? kum ve di?er kumlar?n kar???m?n?n bir sonucudur.


Bu olay hakk?nda daha fazla resim görmek için Buraya yada Buraya T?klay?n.  Justin Pugh Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

How to write an essay on semiotics
Research paper on renewable energy
Types of facebook users essay format
Writing graduate school application essay
Is indexof case sensitive javascript snake
Theme essay color purple
Essay about the resources of the community
Is exampleessays com legit
Art exhibition review essay peer
Thesis greek god
God knows i love you nancy sinatra these boots

Lipoxin synthesis paper

Consulting job interview case study

Worst case scenario handbook weddings by the sea

Women on the verge book review

Essay on bravery

Dissertation proposal guidebook

College essay cover page layout

Jindal poly films research report

Apa format annotated bibliography examples