Bilgisayarı Otomatik Kapatma

Benim s?kça kulland???m bu program sayesinde bilgisayar?n kapanma zaman?n? ayarl?yorum ve keyfime bak?yorum.Misal internetten bir?ey indiriyorsunuz ve indirme i?lemenin biti? zaman?nda sizin i?iniz var örne?in uyucaks?n?z vs.Bu program? aç?p bilgisayar?n kaç gün saat dk ve sn cinsinden kapanaca??n? belirliyorsunuz.Bilgisayar? kapatma seçene?inin yan? s?ra oturumu kapatma ve yeniden ba?latma seçene?ide mevcut.Böylece bilgisayar bo?a çal??mam?? oluyor ve bilgisayar?n ömründen ve elektrikten kar sa?l?yorsunuz:)Cimri adamlar gibi konu?uyorum ama bilgisayar?n sürekli çal??mas? sa?l?k aç?s?ndanda iyi bir ?ey de?il.Zafer Altun adl? ki?inin bu çal??mas? sade ve kullan??l? olmu?.Te??ekkür ederiz.

AutoShutdown
Program? a?a??daki adresten indirebilirsiniz.

[restrict]http://www.mediafire.com/download.php?ra35hzlb2xbpl01[/restrict]

Programdan Görüntü
 Matt Hendricks Womens Jersey

119 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir