Berat Kandilinin Önemi Nedir?

Berat gecesi ?aban ay?n?n on dördüncü gününü on be?inci gününe ba?layan gece olarak kabul edilir.Berâet, temize ç?kma anlam?na gelir.Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olmas? sebebiyle mübarek gece; günahlar?n aff? ve kullar?n temize ç?kar?lmas? sebebiyle Berat gecesi ve kullar?n ihsana kavu?malar? nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmi?tir.

Bu konuda Resul-u Ekrem ?öyle buyurmu?tur:

“?aban ay?n?n on be?inci gecesi oldu?u zaman, gecesinde ibadete kalk?n. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güne? bat?nca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden ma?firet dileyen yok mu, onu ma?firet edeyim. Benden r?z?k isteyen yok mu, onu r?z?kland?ray?m. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtulu? vereyim’ buyurur.”

Ayr?ca, Berat gecesi, Kur’an-? Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semas?na toptan indirildi?i gecedir. Buna “inzal” denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye ba?lanm??t?r.

Berat Gecesinin Önemini Anlatan Bir Video

güzelbahçe arçelik servisi
ikiçe?melik arçelik servisi
alsancak arçelik servisi
 Cal Ripken Authentic Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reader oriented criticism essays on hamlet
Cambridge a-level general paper essays
Mccombs mba application essays
Buddhism vs christianity essays
Essays in urdu on allama iqbal
Annette nazaroff nielsen media research
C myc antibody lymphoma research
Jpa case sensitive like
Mla annotated bibliography owl
University level sociology essay help
Business continuity case study ppt presentation

No homework on weekends and holidays

Free essay about college life

Pyrimidinone synthesis of proteins

Presentational writing ap spanish lit

Homework yazz

Essay on aping of western culture by indian youth

Jasmonates an update on biosynthesis of thyroid

Narrative words for essays

Anand rao amba research