Battlefield 3 İnceleme!

Battlefield 3, multiplayer modun yan? s?ra senaryo modunun kooperatif oynan?? modunuda içerecek. Jetler ve yere yatma özelli?i (prone), Battlefield 3 ile geri gelecek. Battlefield 3’ün Limited Edition paketi yaln?zca konsol sürümü için ç?kacak. Oyunun PC versiyonundaki multiplayer modu 64 oyuncuya kadar destek verebilecek.Oyunun konsol sürümü ise en fazla 24 oyuncuya kadar destek verebilecek. Bunun nedeni konsollar?n yeterli network performans?na, cpu/gpu gücüne ve haf?zas?na sahip olmamas?ndan kaynaklan?yor. Ayr?ca Digital Illusions CE’den gelen aç?klamaya göre oyunda bolca küfür bulunacak. Bu da oyunun ESRB’de M olarak s?n?flanmas?na neden olacakt?r.

Battlefield 3 için, önceki oyundan 2 kat daha büyük bir ekip çal???yor. Ayr?ca Battlefield 3’de önceki oyuna nazaran her ?ey y?k?labilecek. Ayr?ca Digital Illusions CE’nin yap?mc?lar?ndan Patrick Bach’den gelen aç?klamaya göre oyun dedicated server deste?i de içerecek. Digital Illusions CE’?n genel müdürü Karl Magnus Troddeson oyunun tek ki?ilik modunun 12 saat sürece?ini aç?klad?.

Battlefield 3’ün betas?, Ekim ay?na do?ru yap?lacak. Betaya ilk kat?lacak oyuncular ise Medal of Honor’un Limited Edition paketini sat?n alanlar olacak.

Haritalar :
Paris, Tahran ve New York oyunun geçece?i mekanlar aras?ndad?r. Metropol ve ?ehir alanlar? oyunda ço?unluklu olacak. Ayr?ca Digital Illusions CE’den gelen aç?klamaya göre Süleymaniye ve Irak Kürdistan?’da oyuna eklenen bölgeler aras?nda.
Araçlar :
Humvee, Bell UH-1Y Venom, Sukhoi Su-37, Sukhoi Su-34, Black Hawk, F-18, Lav-25 ve M1A2 ?uana kadar aç?klanan araçlard?r.
Silahlar :
Dice’den resmi bir aç?klama gelmemesine kar??l?k oyunda olabilecek muhtemel silahlar ?unlard?r:
Assault silahlar?: Bomba atar, sald?r? tüfe?i, bomba imha kiti, b?çak, tabanca ve el bombas?.
Spec Ops silahlar?: Makinal? tüfek, susturucu, b?çak, tabanca, el bombas? ve C4.
Medic silahlar?: Makinal? tüfek, b?çak, tabanca, el bombas?, morfin ve yama.
Engineer silahlar?: Av tüfe?i, makinal? tüfek, b?çak, tabanca, el bombas? ve ingiliz anahtar?.
Sniper silahlar?: Ni?anc? tüfe?i, b?çak, tabanca ve el bombas?.
Support silahlar?: PK Makineli Tüfe?i, b?çak, tabanca ve el bombas?.
Kaynak

üçyol arçelik servisi
narl?dere arçelik servisi
torbal? arçelik servisi
 Brandon Bolden Jersey

49 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir