Banka Swift Kodları (ISO 9362)

Swift kodu veya B?c kodu olarak adland?r?lan uluslar aras? olan bir kod sistemi, para transferinde ve haberle?mede kullan?l?r.Kodlar finans kurulu?unun ismi, bulundu?u ?ehire göre verilmesi esasd?r. Her finans kurulu?unun merkezlerine ve birimlerin yapt??? i?lere göre bir veya daha fazla kodu bulunabilmektedir. Operatörlerin bilgisayar arac?l???yla girdi?i kodlar ve mesajlar kar?? bankaya özel bir a? yard?m?yla iletilmektedir.Uluslararas? ticarette genel olarak SWIFT veya BIC ifadeleri kullan?l?r. Swift bu standard? sa?layan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication kurumunun ba? harflerinden gelir. BIC ise Bank Identifier Codes (Banka tan?mlama kodlar?) ifadesinin k?salt?lmas?d?r.Swift, söz konusu bankay? belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Tüm dünya bankac?l?k sisteminde SWIFT kodlar? standartt?r.

 • Adabank A.?. : ADABTRIS
 • Akbank T.A.?. : AKBKTRIS
 • Albaraka Türk Kat?l?m Bankas? A.?. : BTFHTRIS
 • Alternatifbank A.?. : ALFBTRIS
 • Anadolubank A.?. : ANDLTRIS
 • Bank Asya A.?. : ASYATRIS
 • Bay?nd?rbank A.?. : BAYDTRIS
 • Denizbank A.?. : DENITRIS
 • Finansbank A.?. : FNNBTRIS
 • HSBC Bank A.?. : HSBCTRIX
 • Koçbank A.?. : KABATRIS
 • ING Bank A.?. : TBBKTRIS
 • ?ekerbank T.A.?. : SEKETR2A
 • T. Garanti Bankas? A.?. : TGBATRIS
 • T. Halk Bankas? A.?. : TRHBTR2A
 • T. Vak?flar Bankas? T.A.O : TVBATR2A
 • T.C. Ziraat Bankas? A.?. : TCZBTR2A
 • Tekfenbank A.? : TEKFTRIS
 • Toprakbank A.?. : TOPRTRIS
 • Türk Ekonomi Bankas? A.?. : TEBUTRIS
 • Türk Ticaret Bankas? A.? : TTIBTRIS
 • Türkiye ?mar Bankas? T.A.?. : IMARTRIS
 • Türkiye ?? Bankas? A.?. : ISBKTRISXXX
 • Yap? ve Kredi Bankas? A.?. : YAPITRIS

Kaynak Darren Woodson Jersey

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir