Ayakkabı Bağlama Stilleri

Ayakkab?n?z için de?i?ik ba?lama stilleri mi ar?yorsunuz? Sa?dan sola, soldan sa?a, çapraz … istedi?iniz stile bak?p uygulayabilirsiniz. Baz? ba?lama çe?itlerinde siyah ve beyaz ip kullanarak damal? ?ekil olu?turabilirsiniz.

izmir arcelik servisi
balcova arcelik servisi
bayrakli arcelik servisi Corey Peters Authentic Jersey

2 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir