Ayakkabı Bağlama Stilleri

Ayakkab?n?z için de?i?ik ba?lama stilleri mi ar?yorsunuz? Sa?dan sola, soldan sa?a, çapraz … istedi?iniz stile bak?p uygulayabilirsiniz. Baz? ba?lama çe?itlerinde siyah ve beyaz ip kullanarak damal? ?ekil olu?turabilirsiniz.

izmir arcelik servisi
balcova arcelik servisi
bayrakli arcelik servisi Corey Peters Authentic Jersey

Bir Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir