At & Kılıç: Warband

Ard? arkas? kesilmeyen sava?lar taraf?ndan parçalanm?? bir diyarda, tecrübeli askerlerden olu?an ordunuzu toplay?p mücadeleye girme zaman? geldi. Adamlar?n?z? sava?a sokun, topraklar?n?z? geni?letin ve Kalradya Taht? için dü?manlar?n?za meydan okuyun!Mount & Blade: Warband haberi beklenen ve orta ça? sava? alanlar?n? gerçekçi atl? dövü?leri ve detayl? sava? sistemini evinize getiren oyuna ba??ms?z bir ek pakettir.

 • Grafik revizyonu: HDR, FSAA, görüntü derinli?i, parçac?k sistemi, derinlik efekti ve daha birçok özelli?i destekleyen grafik revizyonu.
 • Yüksek kalitede kaplamalar ve detaylar ile yeni modeller.
 • 64 ki?iye kadar desteklenen Çok Oyunculu oyun sistemi. Ölüm-Kal?m Sava??, Tak?m Kar??la?mas?, Bayrak Kapmaca, Kararg?h, Meydan Sava??, Sava? ve Yok Et ve Kale Ku?atmas? ad? alt?nda yedi Çok Oyunculu oyun türü.
 • Bir ulusun yöneticisi olman?za ve lordlar? sizin derebeyiniz olmak için ikna edebilece?iniz bir mücadele.
 • Yolda?lar?n?z? derebeyi olarak atayarak onlara diyarlar bah?etme imkan?.
 • A?k ve politika ç?karlar? için evlilikler yap?n. Bir leydinin kalbini ona ?iirler okuyarak ya da cesaretinizi göstererek kazan?n.
 • Geli?tirilmi? asker moralleri: Sava?ta morali dü?en askerler sava?? yar?da b?rak?p kaçabilmeleri.
 • Sava? alan?ndaki silahlarla ek mühimmat edinme.
 • Yeni dövü? animasyonlar?.
 • Say?s?z dövü? sistemi geli?tirmeleri: Kalkan?n?z? tutmuyor olsan?z bile gelen oklar? durdurabilme imkan?.
 • Rastgele haritalar ve özel olarak tasarlanm?? haritalarda Çok Oyunculu maçlar yapabilme imkan?.
 • Çok Oyunculu sava?lardaki ekipman sistemi: Görevleri yerine getirerek ya da dü?manlar?n?zla sava?arak para kazanma.
 • F?rlat?labilir silahlar? yak?n dövü?te de kullanabilme imkan?: Dü?man çok yak?na gelince ciriti k?sa mesafeli bir m?zrak gibi kullanabilme.
 • Daha güçlü ekipmanlar için para harcay?n: sava?? kazanmakta olan tarafa fazla avantaj vermeden dikkatli bir ?ekilde dengeli sistemi kullanma.

Oyun Detaylar?
Ba?l?k: Mount & Blade: Warband
Tür: Aksiyon, RYO
Geli?tirici: Tale Worlds 
Yay?mc?: Paradox Interactive
Ç?k?? Tarihi: 31 Mar 2010
Diller: Türkçe,?ngilizce, Çekçe, Frans?zca, Almanca, ?spanyolca, Macarca, Lehçe

 • Tek oyunculu
 • Çok oyunculu
 • Steam Ba?ar?mlar?

Sistem Gereksinimleri
En Dü?ük:
??letim Sistemi: Windows® XP
??lemci: Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD 2.5 GHz
Bellek: 512MB RAM
Ekran Kart?: 64MB RAM’li 3D ekran kart?
Sabit Disk: 100 MB bo? alan
Ses: Standart ses

Önerilen:
OS: Windows XP or greater
Processor: Intel Core Duo 2.0 GHz or AMD Athlon 64 X2 3600+
Memory: 1GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce FX 5200, ATI Radeon 9600, or better
Hard Drive: 100MB available space
Sound: Standard audio

Oyunun demosunu Steam ile a?a??daki adresten indirebilirsiniz. Sa? tarafta bulunan Pc demosunu indir seçene?i ile.

Link : [restrict]http://store.steampowered.com/app/48700/ [/restrict]

gürçe?me arçelik servisi
poligan arçelik servisi
üçkuyular arçelik servisi
 Kyle Fuller Jersey

109 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir